Vælg en side

borgerinddragelse, byliv & stedsidentitet

med mennesket i centrum
Læs mereSeneste nyt

rådgivning

Inddragelse i Byudviklingen

plan og proces arbejder med borger- og beboerinddragelse med vision om at skabe bedre boliger og byer, og det har vi gjort i mere end 15 år.

Vi tror på at inddragelse skal skabe værdi for berørte borgere, de professionelle aktører og ikke mindst det færdige resultat. Derfor er strategi, rammesætningen og eksekvering vigtig. Vi tager afstand fra legitimerende inddragelse, der grundlæggende er spild af alles tid. Meningsfuld inddragelse bringer mennesker tættere sammen gennem fælles forståelse af mål og løsning.

Vores faglige fokus spænder fra de første strategiske overvejelser, koordinering af tværfagligt samarbejde mellem aktører, udarbejdelse af proces- og organisationsdesign til inddragelse af relevante aktører og udvikling af konkrete projekter til facilitering af events.

Vi arbejder med afsæt i vores arkitektfaglige baggrund og forståelse for samspillet mellem byggeriets aktører. Det betyder at input fra brugerprocessen kan oversættes- og bruges direkte i projektarbejdet, samtidig med at vi er brugernes garant for at blive hørt og få indflydelse.

Vores kunder er typisk myndigheder, borgergrupper og almene boligforeninger. Vi arbejder både som underleverandør for andre rådgivere og som totalrådgiver.

Vores udgangspunkt er altid mennesket, stedet og det levede liv.

Mennesker

og det levede liv, skal altid være omdrejningspunkt for arkitekturen i udviklingen af vores boliger og byområder

Meningsfuld Inddragelse

Bringer interessenter  sammen, på en måde som styrker ejerskabet og den fælles retning

Indsigt

i byggeriets parter og processer, betyder at vores inddragelsesprocesser skaber merværdi frem for merforvirring.

Testimonial

“TAK! Det har været en skøn proces og fedt, at kunne lave noget konkret til glæde for hele området.”

Conni Damtoft Nielsen, borgerrepræsentant i forsøgsprojektet Nye Veje til Naturen, Lemvig Kommune