plan og proces, arkitekter m.a.a. Pia Høyer og Per Lüchtemeier

Sæt mennesket i centrum

Why

Vi arbejder med beboere, boliger og byområder ud fra en forudsætning om, at mennesket skal være omdrejningspunktet for arkitekturen.

How

Vi bringer parterne sammen, på en måde så projekterne rent faktisk bliver bedre og ejerskabet blandt alle aktører styrkes.

What

Vores kendskab til byggeriets parter og processer betyder, at vores brugerprocesser skaber merværdi, frem for merforvirring.