Vælg en side
Byfornyelsesprogram for Horsens Midtby

Byfornyelsesprogram for Horsens Midtby

Byfornyelsesprogram indskriver sig i vidtgående byudviklingsproces

plan og proces har netop afleveret Byfornyelsesprgram for områdefornyelse i Horsens Midtby Øst. Områdefornyelsen skal sikre, at Horsens midtby skal være et byområde med oplevelser for såvel lokale beboere, handlende og besøgende.

Horsens Kommune modtog tilbage i 2015 reservation til områdefornyelse fra Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet, efter ansøgning udført af sbs rådgivning og plan og proces og vi har netop afleveret et super ambitiøst Byfornyelsesprogram.

Aktiviteterne i dette Byfornyelsesprogram bygger i høj grad på denne inddragelsesproces og dialog. I den videre gennemførelsesfase med endelig præcisering af de planlagte tiltag fortsættes og udbygges denne dialog frem mod målet om en dynamisk og multifunktionel Midtby med en vifte af bolig-, erhvervs-, handels- og kulturtilbud til såvel byens borgere som udefrakommende i alle aldre.

Horsens Kommune vil i gennemførelsesfasen desuden anvende reglerne om bygningsfornyelse i tæt samarbejde med ejere og lejere i området.  Uanset at Horsens oplever vækst på næsten alle parametre, er der fortsat et stort antal utidssvarende boliger i Midtbyen, ligesom adgang til bolignære friarealer flere steder er yderst begrænset. Områdefornyelsen giver os muligheden for at ændre disse forhold, samtidigt med at nye og forbedrede opholdsmuligheder i byens gaderum vil gøre Midtbyen til et mere attraktivt, trygt og bedre sted at bo for alle.

Byfornyelses initiativer indenfor 4 centrale områder i det nye Byfornyelsesprogram:

  1. Byrum
  2. Trafik
  3. Klima
  4. Kultur

Områdefornyelsen indskrives i den mest vidtgående byudviklingproces plan og proces har været involveret i og vi glæder os til at se hvor det ender…