Vælg en side
Hvem holder sammen på provinsbyerne?

Hvem holder sammen på provinsbyerne?

Mange mindre byer i Danmark er udfordret af den demografiske udvikling. Flere flytter væk end der kommer til – og gennemsnitsalderen bliver stadig højere. Fald i efterspørgsel af både boliger og butikker accelererer en negativ spiral. Ejendomme mister deres værdi, og nedrivningsmodne bygninger eller tomme grunde efter nedrivninger præger bybilledet. For hver grund, der ikke udnyttes, for hvert tomt hus – eller hul i facaderækken – udhules de mindre bysamfunds fysiske og sociale struktur. Konkurrencen om at være et attraktivt bosætningssted og tiltrække aktive og engagerede beboere er skarp.

Det gode liv i de mindre byer bygger på fællesskab

De seneste års mange byfornyelsesprojekter, påviser gang på gang, at mennesker er den vigtigste ressource, derfor må fællesskabet som de mindre byers redningsplanke.

Med nul- eller minusvækst, kombineret med meget anstrengte kommunale budgetter, er det nødvendigt med nytænkning og redefinering af byernes anvendelse og fremtidsscenarier, og dermed at sætte uafdækkede og oversete ressourcer i spil som drivkraft til at:

  1. flytte fokus fra (ældre-) byrde til (ældre-) potentiale
  2. skabe nyt liv i byens ”huller” efter år med (pulje-) nedrivninger
  3. genopbygge lokalt engagement og sammenhold og udnytte strategisk samarbejde til at understøtte byernes udviklingspotentiale!

Om Fælled, Fællesskab & FælledSkab

Søren Hermansen og Tor Nørretranders skrev i 2011 bogen Fælledskaber og erindrer etymologisk også om, at ordet fællesskab stammer fra Fælled, noget vi er sammen om at forvalte, dvs. i fælled.

Begrebet Fælled var oprindeligt et fælles græsningsareal, som hørte til enhver mindre by eller landsby. Her havde de forskellige bønder ret til at have deres kvæg græssende mellem hinanden. I nyere tid bliver fællederne brugt som fælles naturområde, sportsområde eller parkanlæg.

Begrebet kan udvides til en generel betegnelse for byens fælles fysiske og mentale ressourcer eller creative commons. Fælleden handler om at tage ejerskab til de fysiske rum, som vi er fælles om, men det handler også om at skabe mentale rum, der styrker fællesskabet og de sociale bånd i byen.

plan og proces har sammen med CE Byfornyelse netop sendt en ansøgning til Byfornyelsens Forsøgs- og udviklingspulje “Det sunde liv i de mindre byer”.

Vores ide kobler grundtanken om Fælledskaber med en strategisk indsats og en ide om, at byggetomter skal kunne anvendes til at skabe spirende nyt liv i byen som ramme om et helt nyt fællesskab!

Vi krydser fingre og håber på en positiv tilbagemelding medio december…