Vælg en side
Nyt forsøgsprojekt: Sunde Fælledskaber

Nyt forsøgsprojekt: Sunde Fælledskaber

plan og proces får tilsagn om støtte til nyt forsøgsprojekt hvor nye fællesskaber skal styrke det sunde liv i de mindre byer

plan og proces har sammen med CE Byfornyelse netop fået tilsagn om støtte på 610.000 kr. til Byfornyelsens Forsøgs- og udviklingspulje “Det sunde liv i de mindre byer”.

Mange mindre byer i Danmark er udfordret af den demografiske udvikling. Flere flytter væk end der kommer til – og gennemsnitsalderen bliver stadig højere.

Fald i efterspørgsel af både boliger og butikker accelererer en negativ spiral. Ejendomme mister deres værdi, og nedrivningsmodne bygninger eller tomme grunde præger bybilledet. For hver grund, der ikke udnyttes, for hvert tomt hus – eller hul i facaderækken – udhules de mindre bysamfunds fysiske og sociale struktur. Konkurrencen om at være et attraktivt bosætningssted og tiltrække aktive og engagerede beboere er skarp.

Forsøgsprojektet – Sunde FælledSkaber bygger på de seneste års mange projekter, der gang på gang påviser, at mennesker selv er den vigtigste ressource, derfor: fællesskabet er de mindre byers redningsplanke. Med nul- eller minusvækst, kombineret med meget anstrengte kommunale budgetter, er det nødvendigt med nytænkning og redefinering af byernes anvendelse og fremtidsscenarier. Vi vil derfor bruge uafdækkede og oversete ressourcer som drivkraft til at:

  1. flytte fokus fra (ældre-) byrde til (ældre-)potentiale
  2. skabe nyt liv i byens ”huller” efter år med (pulje-) nedrivninger
  3. gøre sundhed let, sjovt og et fælles(skabs) anliggende -´ fra jord til by og bord´
  4. genopbygge lokalt engagement og sammenhold
  5. udnytte strategisk samarbejde til at understøtte byernes udviklingspotentiale!

Læs mere om de 5 forsøgsprojketer her

Corporate volunteering – Gør noget der rykker

Corporate volunteering – Gør noget der rykker

plan og proces arbejder med at se og udvikle potentialer – nu hjælper vi også unge på vej…

Corporate volunteering, CSR og Social ansvarlighed er del af mange virksomheders forretningsstrategi, men hvordan bliver CSR relevant for arkitekter med fokus på beboerinddragelse? Vi har naturligvis fokus på at agere samfundsmæssigt ansvarligt, tager hensyn til sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klim – ikke mindst i vores projekter. Men vi havde lyst til at gå skridtet videre, ikke bare med en CSR politik, som ofte bare en endnu et dokument der fylder i skuffen. Vi havde en ambition om at gøre noget der rykker. Men hvad? Det spørgsmål havde vi summet lidt over da vi stødte på Talentspejderne.

Talentspejderne har en mission om at kortlægge og eksponere talenter hos sårbare og skoletrætte unge. Det resonerede hos plan og proces. Vores kernekompetence er jo netop at opdyrke potentialer. Derfor har vi indgået aftale med Talentspejderne om at stille medarbejdere til rådighed som mentor for unge.

Landsforeningen Talentspejderne indgår partnerskaber med kommuner i hele landet. Som mentor er man en rollemodel for et ungt menneske gennem 6 måneder. Man mødes ugentligt og hjælper den unge med at blive mere initiativrig, selvstændig, engageret, ambitiøs, pligtopfyldende, konstruktiv, kreativ og få mere overblik og struktur. De møder, den unge har sammen med sin mentor, er fastlagt i et program, hvor mentoren gennem opgaver, træning, spil og gode snakke støtter den unge i, at:

  • se og udfolde sine evner, talenter og karakterstyrker
  • udvikle sine uddannelseskompetencer
  • kende sine læringsstile og intelligenser, så den unge får lettere ved at lære og
    sæt mål for fremtiden

Den 15. december blev Pia Høyer certificeret menter for Talentspejderne og med et slag blev Corporate volunteering både relevant og nærværende for plan og proces. Vi glæder os til at kunne gøre en forskel for unge i 2017.

Check Talentspejderne her