Vælg en side
Hvad definerer et hjem?

Hvad definerer et hjem?

Fællesskab og ejerskab i “Det levende hus”

plan og proces bagte kage og bryggede kaffe til beboerne i Vestergade 7 i Horsens i eftermiddags. AnneMette fra boligforenngen havde ikke bare klunset møbler, bøger og legetøj, men også donneret sit eget klaver. Trappetårnet var malet med tavlelak som børnene kan tegne på og en cykelbane tapet op i Solhuset til rulleskøjte- eller rollatorræs. Senere på dagen indtog en frivillig køkkenet og den eksotiske duft af hvidløg, lime og kokusmælk fyldte rummet.

For er det ikke netop det der definerer et hjem, summende liv og duften af mad?

Anledningen til at vi rent bogstaveligt indtog ejendommen er, en ret stor del af huset ikke bliver brugt. Som hvis lejlighederne havde et ekstra aflåst rum.  Det skal der laves om på nu!

Huset i Vestergade er nemlig et helt særligt hus.

Huset er udviklet som et forsøgsprojekt, Fremtidens Etagebolig, med store fællesaraler, fitnessru, fælleskøkken og et stort solhus med plads til uformelle møder og omfattende fællesskab. De ekstra m2 finansieres af byøkologiske tiltag, solceller og omfattende energibesparelser.

Men til trods for at ejendommen stod færdig og blev overdraget til beboerne tilbage i 2012 er fællesarealerne aldrig rigtig kommet i spill. Fælleskøkkenet står ubrugt hen og solhuset er tomt og trist.

Som en nyindflyttet beboer rammende sagde: “Stolene er altid sat op på bordenen, så jeg troede ikke at vi kunne bruge køkkenet”.

En læring fra det forsøgsprojket er, at fællesskab ikke altid kommer af sig selv. Nogle gange kan der være en tendens til at de som råber højest får ret. Det har i Vestergade betydet at der hverken må larmes eller rodes . Ja faktisk har der spredt sig en fornemmelsee af at fællesarealerne helst ikke må benyttes. Det skal være slut nu!

Forskellige beboere har selvsagt forskellige ønsker og behov og der kan næppe opnås enighed om alt. Derfor kræver et aktivt fællesskab en grundlæggende hensyntagen og tolerance. Udgangspunktet er, at alt hvad der er i fællesarealerne er fællesejendom til fællesbrug, fra møbler på reposerne til kopperne i køkkenet – og det skal bruges!

Vores mission er at skabe fællesskab og ejerskab i et levende hus.

og det tyder på at vores indtog havde sin virkning, flere beboere meldte sig bl.a. til “husbibliotekar”, lektiehjælp og “husgardner”.

Næste gang jeg kommer forbi Vestergade håber jeg at der er kaffe på kanden…