Vælg en side
Områdefornyelse Horsens Midtby

Områdefornyelse Horsens Midtby

Omdannelsen af Horsens Midtby skydes i gang med mulighed for støtte til renovering af ejendomme og etablering af Fælles Friarealer

Målet med områdefornyelsen er at forny byen indefra med bedre forhold for Jer, som bor og arbejder i Midtbyen og for Jeres besøgende.
Områdefornyelsen gennemføres af Horsens Kommune i samarbejde med interesserede borgere og med støtte fra Transport-, Bygnings- og Bolig ministeriet i perioden 2017 til 2021.

Du har løbende mulighed for at deltage, komme med gode ideer og kritik.
Følg med på:

Hjemmesiden

Facebook

eller kontakt: planogby@horsens.dk