Vælg en side
Byhaven i Vils skaber liv i landsbyen

Byhaven i Vils skaber liv i landsbyen

BYHAVEN I VILS
bygger på fællesskab

Slut med kedelige byggetomter, ind med krydderurter, kartofler og frugtbuske…

Byhaven i Vils skal skabe liv i landsbyen. Kommunerne har i en årrække kunnet anvende byfornyelsesmidler til nedrivning af nedslidte ejendomme i mindre byer. Vist er det dejligt at slippe af med faldefærdige og forladte rønner der skæmmer byen og skræmmer enhver potentiel tilflytter langt væk. Men tomme huller i husrækken og nydelige græsplæner bidrager heller ikke meget til bylivet.

Den 15. juni sætter vi, sammen med en flok gæve Vilsboere, de første krydderurter i det som skal udvikle sig til Byhaven i Vils. Er du tilfeldigvis på Mors, så kik forbi…

BYENS NYE FÆLLED

Et nyt forsøgsprojekt skal skabe nyt liv på byggetomten overfor Smedebjerge.

Vi kalder projektet SundeFælledskaber. Grundtanken er at etablere et Grønt FælledSkab (Fælled: en grønning vi er sammen om at forvalte) omkring udviklingen af byggetomter i mindre byer. Et Grønt FælledSkab anvender Byhaven som løftestang til at skabe spirende nyt liv i byen, hvor man kan engagere sig på forskelligt niveau med at planlægge-, dyrke-, forarbejde & producere- og spise i fællesskab.

Projektperioden løber over 1 år, hvorefter Byhaven drives videre af lokale kræfter f.eks. gennem en forening.

Byhaven i Vils danner det kommende år ramme om en masse sjove, grønne aktiviteter.
Vi skal dyrke forskellige afgrøder, høste og sylte. Vi skal på inspirations tur og på sanketur. Hen over efteråret kommer forskellige spændende oplæg om at dyrke byen i fællesskab og til foråret ´18 går det løs med det helt store anlægs- og plantearbejde.

Vi tror på at fællesskabet er landsbyernes redningsplanke

Følg Byhaven i Vils på facebook

Følg udviklingen af Byhaveen i Vils her

 

 

Den gode beboerproces i renoveringen af Pilotblok B4, Gellerup

Den gode beboerproces i renoveringen af Pilotblok B4, Gellerup

Beboerproces i almene boligområder kræver dialog i øjenhøjde

Plan og proces har tilrettelagt en beboerproces til vinderforslaget til Pilotblok B4 i Gellerup og vi glæder os til at komme i dialog med beboerne.

At tilrettelægge en beboerproces er en balancegang, hvor resultatet altid måles på slutbrugeroplevelsen. På den ene side kræver det forståelse for hvor kompleks renovering af almene boliger er- og vigtigheden af at tidsplanen (og dermed budgetterne) overholdes og på den anden side empati og indsigt i hvor stor impact renoveringen har på beboernes liv. Det kræver en beboerproces med dialog i øjenhøjde.

Men hvad forstår vi egentlig ved dialog i øjenhøjde?

  • Åbenhed, ærlighed, og forståelighed
  • Fokus på ”the big WHY”
  • One don’t fit all

Information

Beboerne har krav på rettidig og ærlig kommunikation om hvad der skal ske. Fald ikke for fristelsen til at male processen lyserød, vær ærlig. Hvad enten der er tale om genhusning eller renovering af beboede lejligheder er det BØVL for beboerne, der enten skal pakke alt sammen, flytte for en kortere periode for så at pakke alt sammen og flytte tilbage eller leve med byggerod, støv og støj.

I en verden hvor vi drukner i informationer kræver det særlig opmærksomhed at kommunikere så det kan forstås. Så husk på, en besked er ikke afsendt før den er modtaget. Måske filmmediet er et godt supplement til de traditionelle kommunikations platforme? Laves der en prøvelejlighed er det oplagt at lave en lille film til beboerne der demonstrerer hvordan lejlighederne renoveres og hvilken betydning det får for den enkelte.

Motivation

Dialog i øjenhøjde klares ikke med formidling af flotte visualiseringer. Det er selvfølgelig del af det, at holde fokus på målet og hvor fedt det bliver på den anden side af renoveringen. Men der ligger en opgave i at motivere beboerne til at stå byggeperioden igennem.

Vi bruger ofte meget energi på at fortælle hvad der skal ske gennem byggeprocessen, og det er vigtigt at være rettidigt og korrekt informeret. Men motivationen næres ikke af WHAT, men af WHY.

Derfor er det vigtigt at fastholde fokus på hvorfor vi renoverer, hvad er det vi vil opnå? Og gennem renoveringen iværksætte små beboerdrevne projekter der understøtter visionen.

Ejerskab

En strategi for beboerprocessen der er forankret i det personlige møde og en høj grad af nærvær åbner op for at inddrage beboerne i konkretiseringen af indhold af events og begivenheder frem for at have det hele planlagt på forhånd.

Hvordan man skaber ejerskab blandt beboerne kan være svært at vide på forhånd og derfor kræver hver enkelt sag at man forstår beboergruppen, sætter sig ind i netop deres behov og tilrettelægger en proces der svarer til beboernes ståsted.

Vi tror ikke på ”one fit’s all”.

Læs mere om renoveringen af Pilotblok B4 her