Vælg en side
plan og proces underviser på IHA

plan og proces underviser på IHA

I dag har jeg undervist på Ingeniørhøjskolen, IHA i Aarhus – emnet var selvfølgelig beboerinddragelse og innovation i den almene sektor.

Jeg har præsenteret de unge mennesker for en case med en høj grad af kompleksitet, et stort læringspotentiale og en vis del realisme – forhåbentlig en tilpas forstyrrelse i derres lærringskurve!

Jeg vender altid tilbage til balancen mellem planlægning,styring, kontrol og improvisation og ingen behandler det emne bedre end Kristensen og Kreiners: Projektledelse i løst koblede systemer. Læs den og du ved alt hvad du skal vide om projektledelse, innovation og planlægning.

Kursets formål lyder:

The aim of the course is to provide an insight into best practice of how to design a holistic and agile construction process, with high emphasis on involvement and empowerment of all relevant stakeholders, especially the client and users in the building process. To increase innovation, efficiency, and effectiveness requires detailed knowledge of the optimal organization of the process in relation to contract forms, economic optimization, cost-benefit analysis, communication, change management, and user driven or involved innovation. Clients and users play a significant role in shaping the construction and property management (real estate). Getting a better grasp of their aspirations, needs, and behaviour will open up new and important ways for the industry to deliver more value for money.

Glæder mig til midtvejsevaluering om en måneds tid…

se mere om kursets indhold her

Områdefornyelse i Brædstrup

Områdefornyelse i Brædstrup

BRÆDSTRUP PÅ SPORET

Som del af områdefornyelse i Brædstrup ønsker Horsens kommune at medvirke til udvikling af bylivet i Brædstrup med fokus på bevægelse, oplevelse og kultur.

Det skal ske i tæt og forpligtende dialog med byens borgere og Lokalrådet.

Derfor nedsættes arbejdsgruppen Brædstrup på sporet!

Gruppen skal medvirke til at skabe et byfornyelsesprogram, som efter politisk godkendelse i kommune og ministerium, betyder en indsprøjtning på 18 mio. kr. til Brædstrup.

Byfornyelsesprogrammet bliver således et på forhånd finansieret program for udvikling og forbedring af Brædstrup by.

MERE LIV I BYENS RUM

Brædstrup ligger smukt placeret i landskabet, har en god infrastruktur, både privat og offentlig service, grønne områder og mange fritidstilbud. Byen er dermed et oplagt bosætningssted for børnefamilier, der pendler til arbejde i Horsens eller Silkeborg.

Det betyder måske også, at mange indtager deres kulturelle næring og lægger de daglige indkøb i de omkringliggende større byer.

Med områdefornyelsen ønsker vi en ny lokal bylivskultur, med mere liv i byens rum og mere interessante byrum. Det handler om oplevelser, sundhed, fællesskab og livsglæde. Hvor kulturbaserede aktiviteter skal være en central dimension i byens rum.

MÅL & VISION FOR OMRÅDEFORNYELSE I BRÆDSTRUP

Områdefornyelsen bygger videre på Udviklingsplanen og skal styrke Brædstrup som attraktiv bosætningssted.

Brædstrup skal være en by fyldt med liv og oplevelser, hvor der er plads til alle!

Som del af områdefornyelsen opgraderes bygningsmassen omkring Bredgade, der etableres nye, veldefinerede og livsinviterende byrum og arbejdes med de grønne sammenhænge fra Folkeparken, Dommerparken og Banestien. Brædstrup vil fremstå som et attraktivt bosætningssted, der både kan tiltrække tilstrækkeligt nye beboere til at sikre byens fremtidige overlevelse, og samtidig gennem turisme og hertil relaterede erhverv tilføre byen helt nye erhvervsmæssige perspektiver.

Områdefornyelsen støtter etablering og forbedring af Byrum og trafikale foranstaltninger samt etablering og gennemførelse af kulturelle og sociale initiativer.

BYVÆRKSTED I BRÆDSTRUP

Områdefornyelse i Brædstrup blev skudt igang den 16. september 2017 med en Byværksted. Hermed startede en proces, hvor borgerne gennem workshops, scenarier og 1:1 projekter udstikker retningen for Brædstrups fremtidige udformning og status som stedet, hvor der er plads til børn, unge, voksne og ældre i oplevelsesrige og aktiverende omgivelser.

100 aktive borgere var mødt op for at diskuterede Byrum og Byliv. Men det var ikke bare snak, det hele. I løbet af de par timer som Byværkstedet varede blev der bygget en Byhave i hovedgaden.

Vi inviterede byens borgere  til at se byen med nye øjne under en Byvandring, med både kontrabas og togfløjt. Byvandringen mundede ud i byrumsanalyser af 4 forskellige Byrum, som efterfølgende blev behandlet i . En gruppe fokuserede på Byens liv og børnene gav fantasien frit løb i kreativ workshop.

Byværkstedet var borgernes dag, her var mulighed for at fortælle, hvad de kunne tænke sig, at der skal ske i byen. Det var en dag, med højt til loftet og mulighed for at drømme de store drømme.

BORGERNE PÅ BANEN

Byens borgere inviteres med til at videreudvikle resultaterne fra Byværkstedet i en arbejdsgruppe – Brædstrup på sporet!

Gennem tre mødeaftener hen over efteråret skal vi sammen udpege elementer og ønskede aktiviteter i Byens fremtidige liv og byrum. Byværkstedet vil skabe rammerne og overskrifterne for de tre mødeafteners indhold, hvor det bliver deltagernes opgave at prioritere og konkretisere, hvad der skal med i Byfornyelsesprogrammet.

Vi mødes på Brædstrup Skole i kantinen på flg. dage:

Torsdag d. 21. september kl. 19.00-21.00
Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00-21.00
Mandag d. 30. oktober kl. 19.00-21.00

Gruppens arbejde fremlægges på et Borgermøde:

Onsdag d. 22. november kl. 19.00-21.00

Next step

Der skal udarbejdes et byfornyelsesprogram i tæt dialog med byens borgere. Programmet skal politisk behandles i Horsens Byråd inden det fremsendes til Byggestyrelsen 1. april 2018. Programmet skal bl.a. beskrive de projekter og aktiviteter, som ønskes gennemført under områdefornyelsen i perioden fra 2018 – 2022.

Læs artikler fra Horsens Folkeblad her og her

Følg facebooksiden Brædstrup i Udvikling 

Områdefornyelse Brædstrup på sporet

Områdefornyelse Brædstrup på sporet

Udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Brædstrup på Sporet

plan og proces hjælper Horsens kommune med områdefornyelse Brædstrup, herunder udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Bærdstrup midtby med udgangspunkt i en aktiv inddragelsesproces af byens borgere og andre lokalt baserede interesser. Det inddragende arbejde har været en intens proces, der blev skudt i gang med Byværksted for alle byens borgere d. 16. september 2017 tog afsluttet med fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde til borgermøde d. 22. November 2017, hvorefter det endelige program forventes færdigt inden årsskiftet.

100 aktive Brædstrupborgere var samlet til Byværksted

Det overordnede formål med Byværkstedet var at få et indblik i borgernes ønsker for områdefornyelse Brædstrup og byens udvikling, samt at få nedsat arbejdsgruppen ’Brædstrup på Sporet’, der har fungeret som borgenernes stemme i den videre proces.

Byværkstedet var organiseret omkring 4 workshops med temaerne: Byrum, Byliv, Børneliv og Byg et Bybed.

Byrumsgruppen diskuterer kvalitet i byens rum

På workshoppen Byrum blev deltagerne ført gennem deres egen by, hvor de tog stilling til udfordringer og potentialer i konkrete byrum. Efterfølgende formulerede deltagerne visioner for de enkelte byrum, og deres ønsker til hvordan byrummene kunne løftes, blev udbygget og konkretiseret.

Bylivsworkshoppen tog udgangspunkt i en kortlægning af det eksisterende byliv i Brædstrup. Herudfra formulerede deltagerne konkrete idéer til, hvordan bylivet i Brædstrup kunne blomstre.

Børnene gav deres bud på den gode by

Workshoppen Børneliv var en kreativ workshop henvendt til byens børn og børnefamilier. Her formede børnene gennem tegninger og modellervoks deres bud på løsninger, der kunne forbedre børnelivet i Brædstrup.

Et ny Byhave så dagens lys

Workshoppen Byg et Bybed forvandlede deltagerne på få timer en øde grund i byen til en byhave med græs, urter, blomstrer og møbler. Workshoppen var præget af stolthed og virkelyst, og deltagerne oplevede her hvordan de selv kunne være med til at skabe betydningsfulde forandringer i deres by. Arbejdet inspirerede til flere idéer til ’små sikre successer”, som kan gennemføres af Brædstrups borgere.

Byværkstedet gav et værdifuldt indblik i lokale ønsker for Brædstrup. Resultatet var både overordnede visioner for byen og konkrete idéer til det videre arbejde i arbejdsgruppen ’Brædstrup på Sporet’. 30 personer har meldt sig som aktive arbejdsgruppen som mødtes 3 gange i løbet af efteråret 2017 for at udbygge, konkretisere og prioritere  visioner og idéer fra Byværkstedet.

Læs mere om Byværkstedet her

Permakultur i Byhaven

Permakultur i Byhaven

Besøg på Thorshøj Permakultur

Lørdag d. 2. september var en af de første dage i efteråret og en af de første sommerdage. Himlen var høj og Signe havde dækket op i haven og hældt brændnælde the på kanderne (som i øvrigt smagte fantastisk).

Der i haven var let at lade sig rive med af Signes omfattende viden om planter og deres egenskaber og ikke mindst hendes begejstring. Permakultur giver bare så meget mening, både i Parcelhaven, Skovhaven og Byhavne.

Men hvordan etablerer man lige sådan et permabed?

Vi fik syn for sagen og sat i arbejde med etablering af et nyt “lasange-bed” midt i haven.

Ovenpå græsset lagde vi simpelthen lag af opsprættede papkasser, hestemøj, afklippet græs, jord og halm. Voula og et nyt permabed var klar til nye planter. Tricket er at det faktisk aldrig skal røres igen, ikke noget med at vende jord her….

I Signes frodige have, hvor halm fra hønsene sørger for minimum af pleje af alle bede, er langt de fleste planter spiselige og vi fik smagt på urter, blomster og kål i stok (for ikke at tale om ukrudt).

Ukrudtssalat er det nye “sort”

Det blev slået fast på Stenbjerg kro hvor kokkken forkælede os med alskins grønne gevekster fra urtehaven. Efter en skøn frokost med hjemmelagrede sild m. hyldebærkapers, fiskefrikadeller med rababerkompot og den berømte ukrudssalat viste kokken os rundt i urtehaven og fortalte om hvordan han brugte de mange urter i køkkenet.

Vel hjemme igen har jeg fået en stor buket blomster af Per – brændnældeblomster, som nu er tørret og er køkkenets nye “superfood”. Hvorfor købe chiafrø, når baghaven er fuld af nælder…..