Vælg en side
De unge i Brædstrup udvikler gode ideer til en ny plads

De unge i Brædstrup udvikler gode ideer til en ny plads

Der var ild i olietønderne, live koncert og pizza og det skortede bestemt ikke på de gode ideer, en ganske almindelig onsdag aften i november, da ca. 20 unge samlet for at udvikle ideer til en nye plads i byen.

Efter en fælles afdækning af hvad hver især mente at byen manglede for at understøtte det gode ungdomsliv viste det sig at der var en naturlig opdeling i to grupper; de unge unge som manglede “en hyggehule” og de lidt ældre som drømte om et sted til bar, musik og hygge. 

Der blev dystet på den bedste idé i de to hold og konkurrencen var skarp. Det viste sig dog at der var mange sammenfald i de to grupper og vi gik hjem med nogle ret konkrete ønsker til byens nye ungdomsplads.

Det er der kommet et ønskekatalog ud af som nu er sendt videre til landskabsarkitekten som hen over foråret får omdannet de mange tanker til et skitseprojekt for pladsen som forventes at stå færdig i slutningen af 2019.

Gruppe 1: Hyggehulen – Twisteren 

Twisteren - workshop om ungdomsplads i Brædstrup.
 • Et overdækket mødested – telt/segl/parasol
 • til både piger og drenge med læ, til når detregner
 • måske inddelt i forskellige rum, så man kansidde og snakke mens man kikker på at der er nogle der laver noget mere aktivt– måske med forskellig belægning
 • Plads til både aktivitet og stille hygge
 • med forskellige udespil, boldspil brætspil(bordtennis, twister, forhindringsbane eller lignende)
 • Strøm, så man kan spille PlayStation og høremusik evt. med faste højtalere
 • Hyggelig belysning, træer og beplantning
 • ”sofaer” eller en slags møblering man kan flyde ud på
 • Mulighed for at lave bål/grill
 • Det skal være robust, så det ikke bliver”hærget”

Gruppe 2: Bar, musik & hygge – Soda Sopa  

  null
 • Et ungdoms samlingssted med plads til at være ung!
 • Mulighed for at drikke alkohol / måske kun noglegange som ”lukkede arrangementer”
 • Et sted for 16+, hvor det er tilladt at hænge udi weekenden med musik, lys, et par øl og mulighed for samvær på tværs af alder
 • Overdækket og åbent hele året
 • Siddepladser, brætspil og hyggekroge
 • Et sted at være sammen om aftenen
 • Et sted at hygge og drikke en øl
 • Pool bord/bordtennis/basket
 • Et sted uden forældre, som giver plads tilro/fred og til fordybelse
 • Et sted som holder de unge, og deres energi ibyen
 • Bål/grill
 • Et sted til nærvær og fordybelse (beplantning)
 • Lys – måske en lysinstallation
 • Trykhed, by forskønnelse, hygge, en lomme i detoffentlige rum til ro/fred
 • Der skal være ”åbent” om aftenen/natten
 • Mulighed for at være sig selv
 • Et sted man kan læse en bog eller noget….
 • Kunst/graffiti, Musik – live og Events
 • Affaldssortering og let at holde rent

Ny ungdomsplads er del af områdefornyelsen i Brædstrup

plan og proces er rådgivere for Horsens Kommune i forbindelse med områdefornyelsen i Brædstrup.

Læs mere om projektet her
og læs artikel fra Horsens Folkeblad om unge workshoppen her

Bygningsfornyelse i Brædstrup giver nyt liv til bybilledet

Bygningsfornyelse i Brædstrup giver nyt liv til bybilledet

Horsens Kommune har med støtte fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet igangsat områdefornyelse i Brædstrup. Som del af områdefornyelsen gives der støtte til bygningsfornyelse med det formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Brædstrup. Især ønsker vi at sætte nyt liv i gamle huse der styrker den tættere, originale del af byen omkring Bredgade.

De 3 prioriterings kriterier

Horsens Kommune har på forhånd opstillet tre prioriterings kriterier for støtte til ejendomme:

 1. Betydning i bybilledet, hvor ejendommens arkitektur, strategiske beliggenhed og samspil med byens rum vil indgå i prioritering af støtte.
 2. Betydning for byens udvikling, hvor det prioriteres at gennemføre indsatser, der under støtter de overordnede mål for områdefornyelsen i forhold til bosætning og byrum.
 3. Utidssvarende boliger, f.eks. boliger uden eget bad og toilet, skal renoveres og gøres tidssvarende, som en forudsætning for at en ejendom kan opnå støtte.
Områdefornyelse Brædstrup. Ejendomme indenfor områdeafgrænsningen kan søge om støtte til bygningsfornyelse.
Ejendomme indenfor områdeafgrænsningen kan søge om støtte til bygningsfornyelse.

I samarbejde med Brædstrup Lokalråd har vi udpeget et område med en række meget synlige ejendomme som får mulighed for at søge om støtte til bygningsfornyelse. Gennem renovering og forskønnelse kan bidrage til at forstærke oplevelsen af Brædstrup som en levende og historisk by i udvikling.

Som bygningsejer i området har du derfor nu helt ekstraordinært mulighed for at få økonomisk støtte til renovering af din ejendom. Støtten udbetales som kontant erstatning ved gennemførelse af aftalte bygningsarbejder, primært på klimaskærmen, typisk facade, vinduer og tag.

Størrelsen af økonomisk støtte er ikke på forhånd fastlagt, men vil blive forhandlet med den enkelte bygningsejer ved individuelle møder. Da støtten til bygningsfornyelse gives i henhold til Byfornyelsesloven, er det dog et krav, at evt. kondemnable forhold og installations mangler udbedres senest samtidig med gennemførelse af de støttede bygningsarbejder.

Du kan læse om mulighederne for støtte i folderen.

Læs folderen her