Vælg en side
Vestkysten Viser Vejen

Vestkysten Viser Vejen

plan og proces blev sammen med Skaarup Landskab, sbs byfornyelse og MFH Consulting prækvalificeret af Realdania til konkurrencen Vestkysten viser vejen i begyndelse af juli.

Nu har vi så fået endelig besked om, hvor vi skal kigge hen! Teamet skal udarbejde forslag til strategisk, fysisk udviklingsproces for Klitmøller og Nr. Vorupør, hvilket vi selvfølgelig glæder os til. De to øvrige teams ledes af Arkitema og Sangberg.

Klitmøller og Nr. Vorupør er lidt som tveæggede tvillinger, både ens og forskellige. Klitmøller som den megabrandede surfer metropol, mens Nr. Vorupør i højere grad kendes som feriemål for familier og butikker. Traditionelt har de to byer da også tidligere haft travlt med at distancere sig fra hinanden.

I det hele taget ligger der såvel en udfordring som et stort potentiale i at skabe balance, ligeværdighed og gensidig afhængighed mellem de to destinationer. Vi tror på, at man skal se dem som en tveægget tvillingedestination med en storslået natur foran, bagved og imellem sig.

Social, kulturel og økonomisk bæredygtighed for byernes indbyggere og erhverv er en forudsætning for både byernes overlevelse og den autentiske, helstøbte oplevelse for besøgende. Lokal inddragelse, potentialeafdækning og selvforståelse i en kommende udviklingsproces er derfor afgørende for øvrige initiativers succes. Med os som rådgivere er det en prioriteret opgave hurtigt at identificere eksisterende netværk, foreninger og enkeltressourcer som sparringspartnere, videnspersoner og kvalitetscontrollere i et operationelt Fællesråd.

På Realdanias hjemmeside kan du læse mere om Vestkysten Viser Vejen

Strategiseminar for Brædstrup Lokalråd

Strategiseminar for Brædstrup Lokalråd

Brædstrup Lokalråd blev etableret i 2017, og med tilgang af flere nye medlemmer i 2019 opstod et behov for at gentænke vision, strategi og funktion for lokal byledelse. Lokalrådet bad derfor plan og proces om at arrangere og facilitere et visions- og strategiseminar.

En smuk sensommerlørdag tog vi sammen fire timer ud af kalenderen og isolerede os på Brædstrup Skole for at drøfte, inspirere og sætte mål for fremtiden.

Start med “Hvorfor” og bliv skarpere i arbejdet med en By i Udvikling

Med udgangspunkt i en simpel cirkel og tre små ord kom vi rigtig langt omkring lokalrådets selvforståelse og fremtid.

Selvom lokalrådet i de forløbne to år har arbejdet meget og bl.a. haft travlt med områdefornyelse af byen, har der aldrig været lejlighed til at formulere visioner og værdier for lokalrådet. Derfor blev dagen i høj grad anvendt til at fastlægge HVORFOR lokalrådet eksisterer og derigennem skabe en vision.

HVORDAN visionen kan understøttes og anvendes proaktivt i de daglige funktioner fyldte efterfølgende meget i dagens drøftelser om værdier og motivation for både den enkelte og for det samlede lokalråd.

Vi kom omkring HVAD visionen og værdierne konkret skulle udmøntes i af indsatser i de kommende år. En inspirerende dag med sjove, skæve og dybe tanker blev afsluttet med en aftale om at lave en opfølgning på Strategiseminar i løbet af november.

Områdefornyelse i Brædstrup

plan og proces har foruden Strategiseminar stået for ansøgning og program for områdefornyelsen i Brædstrup. Vi har tilrettelagt og gennemført Byværksted, en borgerdrevet Byhave, inddragelses processen i forbindelse med udarbejdelse af program, samt workshop for ny ungdomsplads i forbindelse med skolen.

Følg Brædstrup Lokalråds arbejde på deres facebook side her: https://www.facebook.com/braedstrup.lokalraad/