Vælg en side

Renoveringen af Albertslund Vest er i gang

Renoveringen af Albertslund Vest er skudt i gang. 1. etape består af 257 boliger, samtlige beboere er genhuset og byggepladsen er netop opstarted.

ARKITEMA, ALECTIA og plan og proces vandt totalrådgivningskonkurrencen om gennemgribende renovering af 457 gårdhuse i Albertslund Vest. Ydermure og tag forbliver, næsten alt andet skiftes, når bebyggelsen skal renoveres. Dette giver naturligvis mulighed for at gentænke boliger og udearealer, hvilket de meget engagerede beboere i høj grad bidrager til.
Efter et indledende beboermøde med ca. 500 aktive beboere, deltog over 100 mennesker i nogle inspirerende temagruppeforløb frem til juni 2014, hvor resultatet blev afleveret til byggeudvalget i form af indstillinger til det videre forløb og indhold. Indstillingerne blev ligeledes blevet præsenteret på et nyt særdeles velbesøgt beboermøde.
Efter nogle opbremsninger i forløbet pga. uafklarede økonomiske forhold var der i februar 2016 licitation i fagentrepriser for 1. etape.

Følg renoveringen her