Vælg en side
Adgang til naturen – forsøgsprojekt vel afsluttet

Adgang til naturen – forsøgsprojekt vel afsluttet

Adgang til naturen er et vigtigt parameter i byudviklingen

Naturen og fællesskabet er landsbyernes stærkeste kort. Drømmen om det gode liv på landet hænger næsten altid sammen med ønsker om fællesskab, nærhed og adgang til naturen.

Det var vores afsæt da vi tilbage i efteråret 2018 formulerede en ansøgning til Byfornyelsens Forsøgspulje med temaet Natur og Landsskabsværdier i Byfornyelsen. Forudsætningen var at skabe adgang til naturen som del af byudviklingen. Det gode liv på landet afhænger af naturen og den må derfor nødvendigvis indtænkes i byudviklingen.

Partnerskaber for handling

Livet i landdistrikterne er igen blevet tiltrækkende for mange familier, som drømmer om mere nærvær, overskud (også økonomisk) og ro i hverdagen. Realiteten er imidlertid at mange af de mindre byer er omringet af marker. Uden adgang til de naturoplevelser, som giver næring til drømmen om livet på landet.

Primo 2019 fik vi tilsagn om støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Projektet blev gennemført i samarbejde med Lemvig kommune. Klyngelandsbyen Klinkby, Houe og Tørringhuse er vejsidelandsbyer, som de ses i hele landet. Landsbyer på landet, uden adgang til naturen.

Det blev til et partnerskab for handling med de lokale borgere om etablering af en sti gennem de private lodsejeres jorde. Det viste sig hurtigt at den oprindelige ide, om adgang gennem dyrkningsfrie bræmmer, ikke var realiserbar. Istedet fandt i vi partnerskabet nye veje, som gennem frivillige aftaler gav helt nye oplevelser til lokalsamfundet.

Inspiration til kommuner og borgergrupper

Rapporten dokumenterer forløbet og konkluderer bl.a. :

At det netop var en engageret borger fra arbejdsgruppen, der gennem det lokale netværk skabte grundlaget for projektets realisering, er ikke nogen tilfældighed. Det er til gengæld et lysende eksempel på den betydning, som eksisterende sociale relationer har i samskabelsesprojekter.

Andre borgergrupper, eller kommuner, som ønsker at skabe en bæredygtig udvikling i deres lokalsamfund kan med fordel gøre brug af vores erfaringer om mindre snak og mere handling.

Nogle landsbyboere giver ikke så meget for møder og snak, men når der skal handles og bygges, så møder de gerne op.

Læs mere om projektet her

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har godkendt skema B, så vi er klar til at gå i gang primo 2019

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har godkendt skema B, så vi er klar til at gå i gang primo 2019


Gårdhavehusene i AB Vest er klar til start!

Kommunalbestyrelsen i Albertslund kommune godkendte den 11. december Skema B for de 199 gårdhavehuse i AB Vest.

Dermed er vi klar til at gennemføre 2. etape af den gennemgribende renovering af Albertslund Vest med i alt 455 gårdhavehuse. Sammen med Bovest, totalrådgiver Arkitema og Niras har vi målrettet arbejdet med projektet siden 2014, og med Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse kanbeboerne i AB se frem mod slutningen af 2021, hvor de sidste huse vil være klar til indflytning.  

Det samlede renoveringsprojekt bygger på en markant inddragelsesproces, hvor ca. 130 aktive beboere i to temagrupper fra både VA og AB definerede ønsker, behov og drømme for fremtidens gårdhavehuse. Temagruppernes indstillinger til program for renoveringen blev efterfølgende godkendt af alle beboere og derefter udsat for rådgivernes ratificering i forhold til den økonomiske virkelighed.

Et samlet udbud af de 455 boliger blev opgivet af konkurrencehensyn, og derfor gennemførte vi som første etape de 256 boliger fra VA. Udbud skete som fagentreprise i 8 storentrepriser, og denne udbudsform blev fastholdt ved det seneste udbud af boligerne i AB, hvor anskaffelsessummen er opgjort til 334,5 mio. kr. Huslejestigningen bliver 210 kr./m².

Læs mere om renoveringen af gårdhavehusene i Albertslund Vest

foto fra opstartsseminar med rådgivere og de udførende 

plan og proces er underrådgivere for Arkitema på renoveringen af Gårdhavehusene i Albertslund Vest, med ansvar for beboerproces.

Læs mere om projektet her
Læs mere om vores rolle i renoveringen her

De unge i Brædstrup udvikler gode ideer til en ny plads

De unge i Brædstrup udvikler gode ideer til en ny plads

Der var ild i olietønderne, live koncert og pizza og det skortede bestemt ikke på de gode ideer, en ganske almindelig onsdag aften i november, da ca. 20 unge samlet for at udvikle ideer til en nye plads i byen.

Efter en fælles afdækning af hvad hver især mente at byen manglede for at understøtte det gode ungdomsliv viste det sig at der var en naturlig opdeling i to grupper; de unge unge som manglede “en hyggehule” og de lidt ældre som drømte om et sted til bar, musik og hygge. 

Der blev dystet på den bedste idé i de to hold og konkurrencen var skarp. Det viste sig dog at der var mange sammenfald i de to grupper og vi gik hjem med nogle ret konkrete ønsker til byens nye ungdomsplads.

Det er der kommet et ønskekatalog ud af som nu er sendt videre til landskabsarkitekten som hen over foråret får omdannet de mange tanker til et skitseprojekt for pladsen som forventes at stå færdig i slutningen af 2019.

Gruppe 1: Hyggehulen – Twisteren 

Twisteren - workshop om ungdomsplads i Brædstrup.
 • Et overdækket mødested – telt/segl/parasol
 • til både piger og drenge med læ, til når detregner
 • måske inddelt i forskellige rum, så man kansidde og snakke mens man kikker på at der er nogle der laver noget mere aktivt– måske med forskellig belægning
 • Plads til både aktivitet og stille hygge
 • med forskellige udespil, boldspil brætspil(bordtennis, twister, forhindringsbane eller lignende)
 • Strøm, så man kan spille PlayStation og høremusik evt. med faste højtalere
 • Hyggelig belysning, træer og beplantning
 • ”sofaer” eller en slags møblering man kan flyde ud på
 • Mulighed for at lave bål/grill
 • Det skal være robust, så det ikke bliver”hærget”

Gruppe 2: Bar, musik & hygge – Soda Sopa  

  null
 • Et ungdoms samlingssted med plads til at være ung!
 • Mulighed for at drikke alkohol / måske kun noglegange som ”lukkede arrangementer”
 • Et sted for 16+, hvor det er tilladt at hænge udi weekenden med musik, lys, et par øl og mulighed for samvær på tværs af alder
 • Overdækket og åbent hele året
 • Siddepladser, brætspil og hyggekroge
 • Et sted at være sammen om aftenen
 • Et sted at hygge og drikke en øl
 • Pool bord/bordtennis/basket
 • Et sted uden forældre, som giver plads tilro/fred og til fordybelse
 • Et sted som holder de unge, og deres energi ibyen
 • Bål/grill
 • Et sted til nærvær og fordybelse (beplantning)
 • Lys – måske en lysinstallation
 • Trykhed, by forskønnelse, hygge, en lomme i detoffentlige rum til ro/fred
 • Der skal være ”åbent” om aftenen/natten
 • Mulighed for at være sig selv
 • Et sted man kan læse en bog eller noget….
 • Kunst/graffiti, Musik – live og Events
 • Affaldssortering og let at holde rent

Ny ungdomsplads er del af områdefornyelsen i Brædstrup

plan og proces er rådgivere for Horsens Kommune i forbindelse med områdefornyelsen i Brædstrup.

Læs mere om projektet her
og læs artikel fra Horsens Folkeblad om unge workshoppen her

Arbejdskraft, planter og permakultur til den nye Byhave

Arbejdskraft, planter og permakultur til den nye Byhave

Fra byggetomt til Byhave

I Havelauget har vi tænkt, drømt og planlagt den nye Byhave hele vinteren. I søndags var foråret brudt igennem og det var tid til Den Store Plantedag.

Tanken om en permahave opstod på vores mini studietur til Thorshøj Permakultur. Begrebet Permakultur var nyt for de fleste. Haven på Thy var vild, frodig og rummelig. Måske lige lidt for vild til hvad vi havde i tankerne for Byhaven i Vils, men ideen var sået. Da Birgit Rothmann udgav sin bog: Den spiselige permahave ved årsskiftet, var vi straks enige om at invitere Birgit til Vils. Hun fortalte om ideerne bag bogen og gav sit bud på et design af en permahave til Byhaven.

Så snart sneen var smeltet (hvilket var ret sent i år) gik entreprenøren i gang. Der skulle fældes træer og laves hügelbed, plantes nye træer, forberedes plantebede og anlægges stier så grunden kunne blive klar til Den Store Plantedag d. 22. april.  25 friske Vilsborgere var møde op og gav et nap med til den fælles arbejdsdag.

Første etape omfatter de 3 første Øer: Valnødde-Øen, Kål-Øen og Kastanje-Øen, som hver har en Ø-ansvarlig.

Det går hurtigt når der skal laves Byhave i Vils

Skal vi have bier i den nye Byhave?

Skolen har et komplet bi-udstyr som ikke er i brug og vi har leget lidt med tanken om at få bier i Byhaven, men vi mangler en bi-ansvarlig.

Så hvis skolen vil stille deres udstyr til rådighed og vi kan skaffe en bi-familie – ja, så skal vi have bier i Byhaven.

Der var nu også andre aftaler der faldt på plads den dag i Vils.

Stenhuggeren vil gerne bidrage med en flot sten til markering af indgangen af Byhaven. Og så har vi fået tilbudt ikke mindre end 200 egetræer.

Det er fantastisk hvad der kan ske når gode mennesker stimler sammen.

Læs mere om projektet her og følg Byhaven i Vils her

plan og proces underviser på IHA

plan og proces underviser på IHA

I dag har jeg undervist på Ingeniørhøjskolen, IHA i Aarhus – emnet var selvfølgelig beboerinddragelse og innovation i den almene sektor.

Jeg har præsenteret de unge mennesker for en case med en høj grad af kompleksitet, et stort læringspotentiale og en vis del realisme – forhåbentlig en tilpas forstyrrelse i derres lærringskurve!

Jeg vender altid tilbage til balancen mellem planlægning,styring, kontrol og improvisation og ingen behandler det emne bedre end Kristensen og Kreiners: Projektledelse i løst koblede systemer. Læs den og du ved alt hvad du skal vide om projektledelse, innovation og planlægning.

Kursets formål lyder:

The aim of the course is to provide an insight into best practice of how to design a holistic and agile construction process, with high emphasis on involvement and empowerment of all relevant stakeholders, especially the client and users in the building process. To increase innovation, efficiency, and effectiveness requires detailed knowledge of the optimal organization of the process in relation to contract forms, economic optimization, cost-benefit analysis, communication, change management, and user driven or involved innovation. Clients and users play a significant role in shaping the construction and property management (real estate). Getting a better grasp of their aspirations, needs, and behaviour will open up new and important ways for the industry to deliver more value for money.

Glæder mig til midtvejsevaluering om en måneds tid…

se mere om kursets indhold her

Områdefornyelse Brædstrup på sporet

Områdefornyelse Brædstrup på sporet

Udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Brædstrup på Sporet

plan og proces hjælper Horsens kommune med områdefornyelse Brædstrup, herunder udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Bærdstrup midtby med udgangspunkt i en aktiv inddragelsesproces af byens borgere og andre lokalt baserede interesser. Det inddragende arbejde har været en intens proces, der blev skudt i gang med Byværksted for alle byens borgere d. 16. september 2017 tog afsluttet med fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde til borgermøde d. 22. November 2017, hvorefter det endelige program forventes færdigt inden årsskiftet.

100 aktive Brædstrupborgere var samlet til Byværksted

Det overordnede formål med Byværkstedet var at få et indblik i borgernes ønsker for områdefornyelse Brædstrup og byens udvikling, samt at få nedsat arbejdsgruppen ’Brædstrup på Sporet’, der har fungeret som borgenernes stemme i den videre proces.

Byværkstedet var organiseret omkring 4 workshops med temaerne: Byrum, Byliv, Børneliv og Byg et Bybed.

Byrumsgruppen diskuterer kvalitet i byens rum

På workshoppen Byrum blev deltagerne ført gennem deres egen by, hvor de tog stilling til udfordringer og potentialer i konkrete byrum. Efterfølgende formulerede deltagerne visioner for de enkelte byrum, og deres ønsker til hvordan byrummene kunne løftes, blev udbygget og konkretiseret.

Bylivsworkshoppen tog udgangspunkt i en kortlægning af det eksisterende byliv i Brædstrup. Herudfra formulerede deltagerne konkrete idéer til, hvordan bylivet i Brædstrup kunne blomstre.

Børnene gav deres bud på den gode by

Workshoppen Børneliv var en kreativ workshop henvendt til byens børn og børnefamilier. Her formede børnene gennem tegninger og modellervoks deres bud på løsninger, der kunne forbedre børnelivet i Brædstrup.

Et ny Byhave så dagens lys

Workshoppen Byg et Bybed forvandlede deltagerne på få timer en øde grund i byen til en byhave med græs, urter, blomstrer og møbler. Workshoppen var præget af stolthed og virkelyst, og deltagerne oplevede her hvordan de selv kunne være med til at skabe betydningsfulde forandringer i deres by. Arbejdet inspirerede til flere idéer til ’små sikre successer”, som kan gennemføres af Brædstrups borgere.

Byværkstedet gav et værdifuldt indblik i lokale ønsker for Brædstrup. Resultatet var både overordnede visioner for byen og konkrete idéer til det videre arbejde i arbejdsgruppen ’Brædstrup på Sporet’. 30 personer har meldt sig som aktive arbejdsgruppen som mødtes 3 gange i løbet af efteråret 2017 for at udbygge, konkretisere og prioritere  visioner og idéer fra Byværkstedet.

Læs mere om Byværkstedet her