Vælg en side


Gårdhavehusene i AB Vest er klar til start!

Kommunalbestyrelsen i Albertslund kommune godkendte den 11. december Skema B for de 199 gårdhavehuse i AB Vest.

Dermed er vi klar til at gennemføre 2. etape af den gennemgribende renovering af Albertslund Vest med i alt 455 gårdhavehuse. Sammen med Bovest, totalrådgiver Arkitema og Niras har vi målrettet arbejdet med projektet siden 2014, og med Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse kanbeboerne i AB se frem mod slutningen af 2021, hvor de sidste huse vil være klar til indflytning.  

Det samlede renoveringsprojekt bygger på en markant inddragelsesproces, hvor ca. 130 aktive beboere i to temagrupper fra både VA og AB definerede ønsker, behov og drømme for fremtidens gårdhavehuse. Temagruppernes indstillinger til program for renoveringen blev efterfølgende godkendt af alle beboere og derefter udsat for rådgivernes ratificering i forhold til den økonomiske virkelighed.

Et samlet udbud af de 455 boliger blev opgivet af konkurrencehensyn, og derfor gennemførte vi som første etape de 256 boliger fra VA. Udbud skete som fagentreprise i 8 storentrepriser, og denne udbudsform blev fastholdt ved det seneste udbud af boligerne i AB, hvor anskaffelsessummen er opgjort til 334,5 mio. kr. Huslejestigningen bliver 210 kr./m².

Læs mere om renoveringen af gårdhavehusene i Albertslund Vest

foto fra opstartsseminar med rådgivere og de udførende 

plan og proces er underrådgivere for Arkitema på renoveringen af Gårdhavehusene i Albertslund Vest, med ansvar for beboerproces.

Læs mere om projektet her
Læs mere om vores rolle i renoveringen her