Nyheder

Lad os passe på os selv, naturen, miljøet og biodiversiteten

Naturen og biodiversiteten i Danmark er under pres. Danmark er verdens mest opdyrkede land, og mere end 60 procent af landet er dækket af landbrug. Belastningen fra næringsstoffer, regulering af vandets fri bevægelighed og intensiv erhvervsdrift har stor indflydelse...

læs mere

De unge i Brædstrup udvikler gode ideer til en ny plads

Der var ild i olietønderne, live koncert og pizza og det skortede bestemt ikke på de gode ideer, en ganske almindelig onsdag aften i november, da ca. 20 unge samlet for at udvikle ideer til en nye plads i byen. Efter en fælles afdækning af hvad hver især mente at byen...

læs mere

Bygningsfornyelse i Brædstrup giver nyt liv til bybilledet

Horsens Kommune har med støtte fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet igangsat områdefornyelse i Brædstrup. Som del af områdefornyelsen gives der støtte til bygningsfornyelse med det formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Brædstrup. Især...

læs mere

Kunst i byen – Horsens midtby har fået 5 nye gavlmalerier

Et samarbejde mellem Galleri Grisk, Horsens Kunstmuseum, Horsens Museum og Horsens kommune har givet 5 kunstnere til opgave at undsmykke hver sin gavl i Horsens midtbyen. Det er der kommet en række fantastiske, fascinerende og farverige gavlmalerier ud af.   Som...

læs mere

Hvad er målet med bæredygtighed?

Social bæredygtighed - det glemte ben i treenigheden bæredygtighed Det hele startede på arkitektskolen i Aarhus, hvor jeg blev introduceret for nogle af de problemstillinger som verden stå overfor i øjeblikket. Et stigende overforbrug og CO2 udslip er skyld i...

læs mere

Christina er ny praktikant i plan og proces

Christina Kastalag Magnussen er  arkitekt og startet i praktik i plan og proces 1. maj. Christina brænder for bæredygtighed og skriver om sig selv: Architect with a passion for sustainability. Architecture should bring people together across age, language, culture and...

læs mere

Arbejdskraft, planter og permakultur til den nye Byhave

Fra byggetomt til Byhave I Havelauget har vi tænkt, drømt og planlagt den nye Byhave hele vinteren. I søndags var foråret brudt igennem og det var tid til Den Store Plantedag. Tanken om en permahave opstod på vores mini studietur til Thorshøj Permakultur. Begrebet...

læs mere

Friarealforbedring og istandsættelse af baggårde

Horsens kommune etablerer fælles friarealer i midtbyen Som del af områdefornyelsen inviterer Horsens kommune til ejermøde om etablering af fælles friarealer. Vi glæder os til at facilitere processen og håber på at ejere og lejere kan se potentialet i at omdanne triste...

læs mere

Permakultur til Byhaven i Vils

Vintertid er haveplanlægningstid Vi bruger vinteren på at detailplanlægge alt det nye, som skal spire frem i den kommende sæson. Byhaven i Vils skal detailplanlægges og derfor inviterer vi både beboerne i Vils samt interesserede naboer og havefolk fra Mors til en...

læs mere