Nyheder

Friarealforbedring og istandsættelse af baggårde

Horsens kommune etablerer fælles friarealer i midtbyen Som del af områdefornyelsen inviterer Horsens kommune til ejermøde om etablering af fælles friarealer. Vi glæder os til at facilitere processen og håber på at ejere og lejere kan se potentialet i at omdanne triste...

læs mere

Permakultur til Byhaven i Vils

Vintertid er haveplanlægningstid Vi bruger vinteren på at detailplanlægge alt det nye, som skal spire frem i den kommende sæson. Byhaven i Vils skal detailplanlægges og derfor inviterer vi både beboerne i Vils samt interesserede naboer og havefolk fra Mors til en...

læs mere

Prækvalificeret igen: By i balance

Hvad skal der til? For at skabe sammenhængende byer, hvor såkaldte ghettoer ikke er isolerede ø'er, men rent faktisk bidrager til byens udvikling. Det spørgsmål giver vi vores bud på, når vi sammen med Vandkunsten, Schønherr landskab og sbs fremlægger vores bud på en...

læs mere

Byfornyelsesprogram til Brædstrup på Sporet

Byfornyelsesprogram klar med 10 nye projekter i Brædstrup Der var trængsel til borgermødet da arbejdsgruppen, efter 3 arbejdsgruppemøder præsenterede deres indstilling til byfornyelsesprogrammet. Det færdige program skal godkendes i det nye byråd først i det nye år....

læs mere

Facilitering af workshop for Hadsten Økohøjskole

Vi gider ikke mere snak Hvert år holder Hadsten Højskole et fælles arrangement for lærere og bestyrelse. I år var 25 lærere og bestyrelsesmedlemmer samlet til en workshop om bæredygtighed som jeg havde tilbudt at facilitere. Vi kender jo til alle udfordringer for...

læs mere

plan og proces underviser på IHA

I dag har jeg undervist på Ingeniørhøjskolen, IHA i Aarhus - emnet var selvfølgelig beboerinddragelse og innovation i den almene sektor. Jeg har præsenteret de unge mennesker for en case med en høj grad af kompleksitet, et stort læringspotentiale og en vis del...

læs mere

Områdefornyelse i Brædstrup

BRÆDSTRUP PÅ SPORET Som del af områdefornyelse i Brædstrup ønsker Horsens kommune at medvirke til udvikling af bylivet i Brædstrup med fokus på bevægelse, oplevelse og kultur. Det skal ske i tæt og forpligtende dialog med byens borgere og Lokalrådet. Derfor nedsættes...

læs mere

Områdefornyelse Brædstrup på sporet

Udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Brædstrup på Sporet plan og proces hjælper Horsens kommune med områdefornyelse Brædstrup, herunder udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Bærdstrup midtby med udgangspunkt i en aktiv inddragelsesproces af byens...

læs mere

Permakultur i Byhaven

Besøg på Thorshøj Permakultur Lørdag d. 2. september var en af de første dage i efteråret og en af de første sommerdage. Himlen var høj og Signe havde dækket op i haven og hældt brændnælde the på kanderne (som i øvrigt smagte fantastisk). Der i haven var let at lade...

læs mere

plan og proces, nu med sociolog

Josefine Garde er startet i praktik i plan og proces. Josefine har et hjerte der banker for at udvikle gode byer og boligområder til mennesker - det har vi også, så det kan kun blive godt! Josefine er Cand. soc, By, Bolig og Bosætning - en uddannelse med speciale...

læs mere

Derfor er snobrød uundværlig for byfornyelse

Byfornyelse bunder i fællesskab Det er altid lidt af en udfordring når byfornyelse og forsøgsprojekter går fra at være en ide, til at blive ført ud i livet. Torsdag d. 15. juni 2017 var en særlig dag. Ud over at være Valdemarsdag, den dag, hvor Dannebrog i 1219 ifølge...

læs mere

Bygningsfornyelse hitter i Horsens midtby

Støtte til renovering af ejendomme og etablering af fælles friarealer Områdefornyelsen har som formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Midtbyen. Der vil ske betydelige forbedringer af livet i byen, bl.a. ved renovering af gader, pladser og...

læs mere