Nyheder

plan og proces, nu med sociolog

Josefine Garde er startet i praktik i plan og proces. Josefine har et hjerte der banker for at udvikle gode byer og boligområder til mennesker - det har vi også, så det kan kun blive godt! Josefine er Cand. soc, By, Bolig og Bosætning - en uddannelse med speciale...

læs mere

Derfor er snobrød uundværlig for byfornyelse

Byfornyelse bunder i fællesskab Det er altid lidt af en udfordring når byfornyelse og forsøgsprojekter går fra at være en ide, til at blive ført ud i livet. Torsdag d. 15. juni 2017 var en særlig dag. Ud over at være Valdemarsdag, den dag, hvor Dannebrog i 1219 ifølge...

læs mere

Bygningsfornyelse hitter i Horsens midtby

Støtte til renovering af ejendomme og etablering af fælles friarealer Områdefornyelsen har som formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Midtbyen. Der vil ske betydelige forbedringer af livet i byen, bl.a. ved renovering af gader, pladser og...

læs mere

Byhaven i Vils skaber liv i landsbyen

BYHAVEN I VILS bygger på fællesskab Slut med kedelige byggetomter, ind med krydderurter, kartofler og frugtbuske... Byhaven i Vils skal skabe liv i landsbyen. Kommunerne har i en årrække kunnet anvende byfornyelsesmidler til nedrivning af nedslidte ejendomme i mindre...

læs mere

Den gode beboerproces i renoveringen af Pilotblok B4, Gellerup

Beboerproces i almene boligområder kræver dialog i øjenhøjde Plan og proces har tilrettelagt en beboerproces til vinderforslaget til Pilotblok B4 i Gellerup og vi glæder os til at komme i dialog med beboerne. At tilrettelægge en beboerproces er en balancegang, hvor...

læs mere

Områdefornyelse Horsens Midtby

Omdannelsen af Horsens Midtby skydes i gang med mulighed for støtte til renovering af ejendomme og etablering af Fælles Friarealer Målet med områdefornyelsen er at forny byen indefra med bedre forhold for Jer, som bor og arbejder i Midtbyen og for Jeres besøgende....

læs mere

Procesplanen er klar til renoveringen af blok B4 i Gellerup¤

plan og proces hjælper TRANSFORM, Vandkunsten, JCN og MOE med strategi til proces og beboersamarbejde i  forslaget til renoveringen af blok B4 i Gellerup/Toveshøj. Projektet indgår i den ambitiøse udviklingsplan for det store boligområde. Vi syntes det er et...

læs mere

Hvad definerer et hjem?

Fællesskab og ejerskab i "Det levende hus" plan og proces bagte kage og bryggede kaffe til beboerne i Vestergade 7 i Horsens i eftermiddags. AnneMette fra boligforenngen havde ikke bare klunset møbler, bøger og legetøj, men også donneret sit eget klaver. Trappetårnet...

læs mere

Nyt forsøgsprojekt: Sunde Fælledskaber

plan og proces får tilsagn om støtte til nyt forsøgsprojekt hvor nye fællesskaber skal styrke det sunde liv i de mindre byer plan og proces har sammen med CE Byfornyelse netop fået tilsagn om støtte på 610.000 kr. til Byfornyelsens Forsøgs- og udviklingspulje "Det...

læs mere

Corporate volunteering – Gør noget der rykker

plan og proces arbejder med at se og udvikle potentialer - nu hjælper vi også unge på vej... Corporate volunteering, CSR og Social ansvarlighed er del af mange virksomheders forretningsstrategi, men hvordan bliver CSR relevant for arkitekter med fokus på...

læs mere

Hvem holder sammen på provinsbyerne?

Mange mindre byer i Danmark er udfordret af den demografiske udvikling. Flere flytter væk end der kommer til – og gennemsnitsalderen bliver stadig højere. Fald i efterspørgsel af både boliger og butikker accelererer en negativ spiral. Ejendomme mister deres værdi, og...

læs mere

Byfornyelsesprogram for Horsens Midtby

Byfornyelsesprogram indskriver sig i vidtgående byudviklingsproces plan og proces har netop afleveret Byfornyelsesprgram for områdefornyelse i Horsens Midtby Øst. Områdefornyelsen skal sikre, at Horsens midtby skal være et byområde med oplevelser for såvel lokale...

læs mere