Vælg en side
Hvordan sikrer vi den bedst mulige byggeproces?

Hvordan sikrer vi den bedst mulige byggeproces?

Hvorfor er byggeprocessen så besværlig?

Vi har bygget huse ved at stable mursten ovenpå hinanden siden midten af 1.100 tallet, så man kan spørge sig selv: ”Hvor svært kan det lige være?

Kompleksiteten i byggeriet er steget, sammen med antallet af aktører, der ofte har hver deres dagsorden uden blik for helheden.

Rådgivere, leverandører og udførende skal leve op til tiltagende hastighed, reguleringer, certificeringer, globalisering, IT-krav og meget mere. Ligeledes er kravene til performance og effektivitet også steget betragteligt. Og “markedet” (i sine mange skikkelser) forventer, at virksomhederne følger med denne udvikling.

Når store almene boligområder skal renoveres, er budgetterne på flere 100 millioner altid stramt, kravene er store fra Landsbyggefonden, Boligselskaberne og beboerne, flere 100 beboere deltager i beboermøderne og omfanget af rådgivernes sagsmapper vokser til et niveau hvor enhver ville miste det fulde overblik. Når så de udførende rykker ind på pladsen, kører toget.

Kæden er ikke stærkere end svageste led og hvis første mand på pladsen ikke får rettidigt svar på sit spørgsmål i tide, ja så bremser toget, hele tidsplanen forskydes og budgettet skrider.

Det nytter ikke at prioritere sit eget arbejde på bekostning af helheden.

Vi er alle afhængige af hinanden

Det lyder så enkelt, at det næsten er banalt.

Som opstart på renoveringen af 457 Gårdhavehusene i Albertslund Vest afsatte vi en eftermiddagens med knap 30 aktører fra BO Vest, Byggeudvalg, rådgivere og entreprenører til at afdække, hvordan vi kan agere i den kompleksitet og hastighed, som vi møder i hverdagen på byggepladsen.

Der var en forbløffende enighed mellem bygherre, beboere, rådgivere og udførende om hvad der skal til for at få en god byggeproces. Det mundede ud i en Code of Honour, som nu hænger i alle skurvogne på pladsen. Hæng den selv op, hvis du kan bruge den…..!

Code of Honour

Vi laver gode huse med høj faglig stolthed

 • Byg, som hvis det var til dig selv.

Vi kommunikerer klart og præcist

 • Hvis du har et spørgsmål, spørg.
 • Hvis du bliver spurgt, svar.

Vi har det godt mens vi gør det

 • Respekter projektet, beboerne og hinanden

Vi vil ende med en god økonomi

 • Hvis alle er færdige til tiden,
 • Hvis alle laver det rigtigt første gang,
 • Så får alle en god sag.

Vi har sagen i centrum

 • Resultatet er summen af vores allesammens indsats.

 

Følg renoveringen her

Albertslund Vest – renovering af 457 gårdhavehuse

Albertslund Vest – renovering af 457 gårdhavehuse

Renoveringen af Albertslund Vest er i gang

Renoveringen af Albertslund Vest er skudt i gang. 1. etape består af 257 boliger, samtlige beboere er genhuset og byggepladsen er netop opstarted.

ARKITEMA, ALECTIA og plan og proces vandt totalrådgivningskonkurrencen om gennemgribende renovering af 457 gårdhuse i Albertslund Vest. Ydermure og tag forbliver, næsten alt andet skiftes, når bebyggelsen skal renoveres. Dette giver naturligvis mulighed for at gentænke boliger og udearealer, hvilket de meget engagerede beboere i høj grad bidrager til.
Efter et indledende beboermøde med ca. 500 aktive beboere, deltog over 100 mennesker i nogle inspirerende temagruppeforløb frem til juni 2014, hvor resultatet blev afleveret til byggeudvalget i form af indstillinger til det videre forløb og indhold. Indstillingerne blev ligeledes blevet præsenteret på et nyt særdeles velbesøgt beboermøde.
Efter nogle opbremsninger i forløbet pga. uafklarede økonomiske forhold var der i februar 2016 licitation i fagentrepriser for 1. etape.

Følg renoveringen her

 

Velkommen tilbage til Pia Høyer

Velkommen tilbage til Pia Høyer

Pia Høyer er tilbage som parter i plan og proces

Pia Høyer var medstifter af plan og proces i 2005 og del af virksomheden frem til 2013. Nu er hun tilbage som arkitekt, proceskonsulent og partner.

Efter endt uddannelse i Master i Bygherrens Værdiskabelse søgte Pia Høyer nye græsgange og testede den nyeerhvervede viden blandt rådgiververdenens største aktører – MOE og Arkitema, hvor Pias primære rolle var tilbudsskrivning, procesdesign, planlægning og strategi  inden for den almene boligsektor.

Pia har blandt andet være tilbudsleder på følgende sager, med positivt udfald:

 • Hedemarken, Albertslund, Udarbejdelse af Helhedsplan og renovering af 918 boliger. (2015)
 • Solbjerg Have, renovering af den integrerede bebyggelse med 328 almene boliger, et plejehjem, beskyttede boliger og børneinstitutioner. (2014)
 • Albertslund Vest, Renovering af 465 boliger (2013)
 • Vision Vestergade, Ikast-Brande Kommune – brugerinddragelse og udarbejdelse af byggeprogram (2013)
 • Morbærhaven Albertslund, Renovering af 1.063 ungdomsboliger (2013)

Herudover har Pia deltaget i tilrettelæggelse og gennemførelse af omfattende brugerproces i.f.m. realisering af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby (2015).

Efter nogle år blandt byggebranchens mastodonter bliver det skønt at komme hjem til plan og proces. Her kan jeg koncentrere mig om min passion for, at sætte mennesket i centrum for arkitekturen, i en mindre og mere intim kontekst.

I plan og proces skal Pia tilrettelægge og gennemfører værdiskabende inddragelsesprocesser, der kvalificerer bygherrer, beboere og rådgiverteam til fælles ståsted og ejerskab gennem innovation, læring og forankring.

 

Bo Bedre viser Søvilla

Bo Bedre viser Søvilla

Så kom plan og proces i Bo Bedre

Bo Bedre har dedikeret 4 sider af deres august nr. 2016 til ombygningen af en karakteristisk 70ér villa, hvor plan og proces har stået for den gennemgribende renoveringen, så villaen i dag fremstår som en moderne ramme om en aktiv familie.

Bo Bedre har dedikeret 4 sider af deres august nr. 2016 til ombygningen af villaen og skriver bl.a.:

HER ER VANDOPLEVELSE EN DAGLIG GLÆDE
Tag med til Ry og bliv inspireret af et hjem, hvor man kan tage en dukkert i søen, varmes i hot tubben, køles under udebruseren og tørres i en sauna.

Læs artiklen her:

Ejerne var enige om at skabe et sted, som skulle være et hus, sommerhus og feriested – altså tre huse i ét. Derfor skulle huset have alle de faciliteter, som man rejser ud for at få. Da parret har altid har sejlet meget, ville de gerne have sejlerlivet med i hverdagen, så de ikke behøvede at pakke og køre afsted. Så de fik min plan og proces til at tegne en løsning, hvor man kunne integrere søen ved at trække vandet ind i huset – altså at få ude og inde til at smelte sammen.

Det endte med, at vi rev næsten alle indvendige vægge ned, som vi byggede op igen med glas for at skabe udsyn. Samtidig skabte vi flere maritime associationer med et bølgeformet design med et rælingslignende rækværk rundt om alle terrasserne.