Vælg en side

Udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Brædstrup på Sporet

plan og proces hjælper Horsens kommune med områdefornyelse Brædstrup, herunder udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Bærdstrup midtby med udgangspunkt i en aktiv inddragelsesproces af byens borgere og andre lokalt baserede interesser. Det inddragende arbejde har været en intens proces, der blev skudt i gang med Byværksted for alle byens borgere d. 16. september 2017 tog afsluttet med fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde til borgermøde d. 22. November 2017, hvorefter det endelige program forventes færdigt inden årsskiftet.

100 aktive Brædstrupborgere var samlet til Byværksted

Det overordnede formål med Byværkstedet var at få et indblik i borgernes ønsker for områdefornyelse Brædstrup og byens udvikling, samt at få nedsat arbejdsgruppen ’Brædstrup på Sporet’, der har fungeret som borgenernes stemme i den videre proces.

Byværkstedet var organiseret omkring 4 workshops med temaerne: Byrum, Byliv, Børneliv og Byg et Bybed.

Byrumsgruppen diskuterer kvalitet i byens rum

På workshoppen Byrum blev deltagerne ført gennem deres egen by, hvor de tog stilling til udfordringer og potentialer i konkrete byrum. Efterfølgende formulerede deltagerne visioner for de enkelte byrum, og deres ønsker til hvordan byrummene kunne løftes, blev udbygget og konkretiseret.

Bylivsworkshoppen tog udgangspunkt i en kortlægning af det eksisterende byliv i Brædstrup. Herudfra formulerede deltagerne konkrete idéer til, hvordan bylivet i Brædstrup kunne blomstre.

Børnene gav deres bud på den gode by

Workshoppen Børneliv var en kreativ workshop henvendt til byens børn og børnefamilier. Her formede børnene gennem tegninger og modellervoks deres bud på løsninger, der kunne forbedre børnelivet i Brædstrup.

Et ny Byhave så dagens lys

Workshoppen Byg et Bybed forvandlede deltagerne på få timer en øde grund i byen til en byhave med græs, urter, blomstrer og møbler. Workshoppen var præget af stolthed og virkelyst, og deltagerne oplevede her hvordan de selv kunne være med til at skabe betydningsfulde forandringer i deres by. Arbejdet inspirerede til flere idéer til ’små sikre successer”, som kan gennemføres af Brædstrups borgere.

Byværkstedet gav et værdifuldt indblik i lokale ønsker for Brædstrup. Resultatet var både overordnede visioner for byen og konkrete idéer til det videre arbejde i arbejdsgruppen ’Brædstrup på Sporet’. 30 personer har meldt sig som aktive arbejdsgruppen som mødtes 3 gange i løbet af efteråret 2017 for at udbygge, konkretisere og prioritere  visioner og idéer fra Byværkstedet.

Læs mere om Byværkstedet her