Vælg en side

BRÆDSTRUP PÅ SPORET

Som del af områdefornyelse i Brædstrup ønsker Horsens kommune at medvirke til udvikling af bylivet i Brædstrup med fokus på bevægelse, oplevelse og kultur.

Det skal ske i tæt og forpligtende dialog med byens borgere og Lokalrådet.

Derfor nedsættes arbejdsgruppen Brædstrup på sporet!

Gruppen skal medvirke til at skabe et byfornyelsesprogram, som efter politisk godkendelse i kommune og ministerium, betyder en indsprøjtning på 18 mio. kr. til Brædstrup.

Byfornyelsesprogrammet bliver således et på forhånd finansieret program for udvikling og forbedring af Brædstrup by.

MERE LIV I BYENS RUM

Brædstrup ligger smukt placeret i landskabet, har en god infrastruktur, både privat og offentlig service, grønne områder og mange fritidstilbud. Byen er dermed et oplagt bosætningssted for børnefamilier, der pendler til arbejde i Horsens eller Silkeborg.

Det betyder måske også, at mange indtager deres kulturelle næring og lægger de daglige indkøb i de omkringliggende større byer.

Med områdefornyelsen ønsker vi en ny lokal bylivskultur, med mere liv i byens rum og mere interessante byrum. Det handler om oplevelser, sundhed, fællesskab og livsglæde. Hvor kulturbaserede aktiviteter skal være en central dimension i byens rum.

MÅL & VISION FOR OMRÅDEFORNYELSE I BRÆDSTRUP

Områdefornyelsen bygger videre på Udviklingsplanen og skal styrke Brædstrup som attraktiv bosætningssted.

Brædstrup skal være en by fyldt med liv og oplevelser, hvor der er plads til alle!

Som del af områdefornyelsen opgraderes bygningsmassen omkring Bredgade, der etableres nye, veldefinerede og livsinviterende byrum og arbejdes med de grønne sammenhænge fra Folkeparken, Dommerparken og Banestien. Brædstrup vil fremstå som et attraktivt bosætningssted, der både kan tiltrække tilstrækkeligt nye beboere til at sikre byens fremtidige overlevelse, og samtidig gennem turisme og hertil relaterede erhverv tilføre byen helt nye erhvervsmæssige perspektiver.

Områdefornyelsen støtter etablering og forbedring af Byrum og trafikale foranstaltninger samt etablering og gennemførelse af kulturelle og sociale initiativer.

BYVÆRKSTED I BRÆDSTRUP

Områdefornyelse i Brædstrup blev skudt igang den 16. september 2017 med en Byværksted. Hermed startede en proces, hvor borgerne gennem workshops, scenarier og 1:1 projekter udstikker retningen for Brædstrups fremtidige udformning og status som stedet, hvor der er plads til børn, unge, voksne og ældre i oplevelsesrige og aktiverende omgivelser.

100 aktive borgere var mødt op for at diskuterede Byrum og Byliv. Men det var ikke bare snak, det hele. I løbet af de par timer som Byværkstedet varede blev der bygget en Byhave i hovedgaden.

Vi inviterede byens borgere  til at se byen med nye øjne under en Byvandring, med både kontrabas og togfløjt. Byvandringen mundede ud i byrumsanalyser af 4 forskellige Byrum, som efterfølgende blev behandlet i . En gruppe fokuserede på Byens liv og børnene gav fantasien frit løb i kreativ workshop.

Byværkstedet var borgernes dag, her var mulighed for at fortælle, hvad de kunne tænke sig, at der skal ske i byen. Det var en dag, med højt til loftet og mulighed for at drømme de store drømme.

BORGERNE PÅ BANEN

Byens borgere inviteres med til at videreudvikle resultaterne fra Byværkstedet i en arbejdsgruppe – Brædstrup på sporet!

Gennem tre mødeaftener hen over efteråret skal vi sammen udpege elementer og ønskede aktiviteter i Byens fremtidige liv og byrum. Byværkstedet vil skabe rammerne og overskrifterne for de tre mødeafteners indhold, hvor det bliver deltagernes opgave at prioritere og konkretisere, hvad der skal med i Byfornyelsesprogrammet.

Vi mødes på Brædstrup Skole i kantinen på flg. dage:

Torsdag d. 21. september kl. 19.00-21.00
Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00-21.00
Mandag d. 30. oktober kl. 19.00-21.00

Gruppens arbejde fremlægges på et Borgermøde:

Onsdag d. 22. november kl. 19.00-21.00

Next step

Der skal udarbejdes et byfornyelsesprogram i tæt dialog med byens borgere. Programmet skal politisk behandles i Horsens Byråd inden det fremsendes til Byggestyrelsen 1. april 2018. Programmet skal bl.a. beskrive de projekter og aktiviteter, som ønskes gennemført under områdefornyelsen i perioden fra 2018 – 2022.

Læs artikler fra Horsens Folkeblad her og her

Følg facebooksiden Brædstrup i Udvikling