Vælg en side

Vintertid er haveplanlægningstid

Vi bruger vinteren på at detailplanlægge alt det nye, som skal spire frem i den kommende sæson. Byhaven i Vils skal detailplanlægges og derfor inviterer vi både beboerne i Vils samt interesserede naboer og havefolk fra Mors til en inspirationsdag, med oplæg, fælles frokost og workshop.

Fra Ø til Ø

Byhaven i Vils har inviteret Birgith Rothmann fra Samsø og forfatter til bogen Den spiselige permahave til at holde oplæg og workshop som introduktion til at planlægge byhaven efter permakultur principperne- så vi kan komme godt i gang både i byhaven og rundt om på øen, i din have derhjemme.

Birgith er opvokset på en planteskole og har hele sin ungdom fungeret som havekonsulent på forældrenes planteskole. I 2006 flyttede hun til Samsø hvor hun dyrken sin passion – haven. I 2012 stifter hun bekendtskab med begrebet permakultur, uddanner sig til certificeret permakulturdesigner og får som den første i landet akkrediteret sin have Kærbakkens Permahave som LAND center af Permakultur Danmark.

Samsø har om nogen forstået at positionere sig i en forgangsposition på bæredygtighedsområdet med høje ambitioner på energiområde. Permakulturbegrebet indskriver sig perfekt i fortællingen om Samsø som vedvarende energiø.

Hvad er permakultur?

Forestil dig en frodig have, med mange forskellige plantearter. Træer, bærbuske og blomster. Haven tiltrækker bier, insekter og børn på hindbærrov. Det mest fantastiske er at du aldrig skal grave i jorden. Den må nemelig ikke forstyres. Når først haven er anlagt, skal den helst passe sig selv. Det giver dig mere tid til at nyde haven fra hængekøjen og det er jo slet ikke så dårligt.

Ifølge Birgith Rothmann er definitionen bag Permakultur enkel: ”Tag dig af jorden, og jorden vil tage sig af dig. Permahaven er et økologisk kredsløb, der er anlagt, så den vedligeholder og udvikler sig selv, og alle vækster i haven har en funktion – de kan fx spises, bidrager som gødning eller tiltrækker nyttige insekter”.

På inspirationsdagen fortæller Birgiths om de grundlæggende principper for nordisk permakultur og viser hele designprocessen med detaljerede oplysninger om planter, vand, mad, dyr og strukturer til en færdig helhedsplan.

Hvad kan man spise i haven nu?

I Birgits have er der spiselige afgrøder hele året. Vi smager på høsten fra februar når vi spiser en let frokost sammen.

Hvad er Byhaven i Vils?

Byhaven i Vils er et fælles projekt for familier, børn, unge som ældre i Vils. Et projket for skolen, fritidscenteret, plejecenteret – ja kort sagt for alle.

Projektet er del af byfornyelsen og skal omdanne byggetomten midt i byen til en Byhave.

Sidste sommer plantede vi krydderurter, men denne sommer vil Byhaven være et frodigt, summende fristed for dyr og mennesker.

Birgits oplæg skal give os ny inspiration og klæde os på til den efterfølgende workshop, hvor beboerne i Vils har mulighed for at sætte deres præg på Byhaven.

Følg havens udvikling på facebook siden her