Vælg en side

I dag har jeg undervist på Ingeniørhøjskolen, IHA i Aarhus – emnet var selvfølgelig beboerinddragelse og innovation i den almene sektor.

Jeg har præsenteret de unge mennesker for en case med en høj grad af kompleksitet, et stort læringspotentiale og en vis del realisme – forhåbentlig en tilpas forstyrrelse i derres lærringskurve!

Jeg vender altid tilbage til balancen mellem planlægning,styring, kontrol og improvisation og ingen behandler det emne bedre end Kristensen og Kreiners: Projektledelse i løst koblede systemer. Læs den og du ved alt hvad du skal vide om projektledelse, innovation og planlægning.

Kursets formål lyder:

The aim of the course is to provide an insight into best practice of how to design a holistic and agile construction process, with high emphasis on involvement and empowerment of all relevant stakeholders, especially the client and users in the building process. To increase innovation, efficiency, and effectiveness requires detailed knowledge of the optimal organization of the process in relation to contract forms, economic optimization, cost-benefit analysis, communication, change management, and user driven or involved innovation. Clients and users play a significant role in shaping the construction and property management (real estate). Getting a better grasp of their aspirations, needs, and behaviour will open up new and important ways for the industry to deliver more value for money.

Glæder mig til midtvejsevaluering om en måneds tid…

se mere om kursets indhold her