Vælg en side

renovering

skovgårdsparken brabrand boligforening

almene boliger

Aktive beboere er en ressource

 plan og proces var ekstern projektleder for Preben Skaarup Landskabsarkitekter ved renoveringen af udearealerne i Skovgårdsparken. Projektet var en del af en totalentreprise, hvor også bygningerne gennemgik en omfattende fremtidssikring. Grundlaget for sagen er en vunden konkurrence helt tilbage fra 2005, hvor beboerne var delvis med i udarbejdelse af byggeprogrammet. Uenigheder mellem bygherre, Brabrand Boligforening, og Landsbyggefonden betød at projekteringen først blev endelig igangsat i 2011. Dette lange slip har medført, at afdelingsbestyrelsen og boligforeningen dels havde dirigerende opfattelser af projektets mål, dels havde et noget belastet forhold til hinanden.

Som ansvarlig for udearealerne og den hermed forbundne beboer dialog har plan og proces fungeret som brobygger m.h.p. at skabe konsensus om indhold og form mellem totalentreprenør, bygherre og afdelingens beboerrepræsentanter. De meget engagerede beboere har i vid udstrækning været med til både at forbedre og kvalitetssikre det oprindelige projekt, og beboerdialogen i Skovgårdsparken er på den måde et lysende eksempel på den værditilførsel, som inddragelsesprocessen kan bidrage med.

Bygherre: Brabrand Boligforening
Team: MTH, Preben Skaarup Landskab, P+P Arkitekter, MOE Ingeniører, plan og proces
Projektforløb:
Projektet gennemføres i perioden fra 2011-2013
Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er 225 mio. kr.

plan og proces: Beboerinddragelse og projektledelse for landskabsprojektet.