Masterafhandling – Beboerinddragelse skaber værdi

, ,
Masterafhandling – Beboerinddragelse skaber værdi

Analyse af beboerinddragelse i renoveringe af Skovgårdsparken Brabrand Boligforening

Beboerinddragelse er fast bestand i renoveringen af den almene bygningsmasse. Det udfordrer rådgiverbranchens evne til at navigere i det etablerede beboerdemokrati.

Analysen er afsluttende opgave på studiet Master i Bygherrens Værdiskabelse. Beboerdemokratiets rolle undersøges med afsæt i en omfattende renoveringssag. Opgaven giver bud på afgørende elementer i værdiskabende beboerinddragelse. Hvordan  rådgivernes og beboernes forskelligartede kulturer kan påvirke samarbejdet. Slutteligt kommer analysenmed anbefalinger til hvordan relationerne mellem aktørerne kan styrkes.

Analysen  kommer med bud på hvordan rådgiverne kan kvalificeres til at tlirettelægge og gennemføre værdiskabende beboerinddragelse. Konklusionen er, at rådgiverne skal kunne navigere i den beboerdemokratiske proces, for at spille en ledende rolle renoveringen af den almene sektor.

  • Del 1: Undersøger hvordan en kulturanalyse kan affdække styrker og svagheder for en værdiskabende inddragelsesproces?
  • Del 2: Kortlægger hvilke strategier der kan kvalificere rådgiverne til at navigere og indtage ledende positioner i beboerdemokratiet? Og i forlængelse heraf, hvorvidt ”kulturel brobygning” kan planlægges, styres og implementeres? Eller er det et resultat af en langt mere improviseret og dynamisk proces?

Analysen italesætter tavs viden omkring måden, hvorpå vi agerer i forhold til hinanden. Så beboere og rådgivere lettere kan samarbejde. Uden et overordnet formål og et robust procesdesign øges risikoen for, at processen bliver mere kontraproduktiv end værdiskabende.

Strategier fra proceskonsulentens værktøjskasse gennemgås. Samtidig skal man have for øje, at det primært er hensigten snarere end metoden, der afgør graden af succes. Proceskonsulentens professionalisme ligger netop i bevidstheden om forskellige strategier og værktøjer. Evnen til at trække på det teoretiske tankestof og at skifte mellem positionerne efter behov – og det mestre plan og proces.

Afhandlingen fik bedømmelseskarakteren 12