Vælg en side

beboerproces

renovering af gårdhavehusene i albertslund vest

Almene Boliger

Renovering med beboerne i centrum

plan og proces vandt sammen med ARKITEMA og Alectia konkurrencen om totalrådgivning ved renovering af 456 Gårdhavehuse i Albertslund Vest i 2014.

Det blev startskuddet til en omfattende inddragelsesproces med nogle meget engagerede og ressourcestærke beboere. Efter et indledende beboermøde med ca. 500 aktive beboere, deltog over 120 mennesker i en række inspirerende temagruppeforløb.

Resultatet af beboerprocessen blev præsenterer på et yderst velbesøgt beboermøde og afleveret til byggeudvalget i juni 2014, med en indstillinger til det videre forløb og indhold. 

Gårdhavehusenes omfattende renovering, hvor kun tag og de tunge ydervægge blev stående, medførte rig lejlighed til at genoverveje indretning, materialevalg samt udformning af udearealer i hele bebyggelsen. 

Den fysiske renoveringen af gårdhusene i Albertslund Vest startede i sommeren 2016 med Kastanjens Kvarter. Herefter fulgte Æblens Kvarter og Havrens Kvarter. I foråret 2021 afsluttes de sidste ombygninger i Margerittens Kvarter. 

byggeproces

Bygherre: Albertslund Boligselskab og Vridsløselilles Andelsforening v. BoVest.

Team: Arkitema, Alectia, plan og proces.

Projektforløb: Den fysiske gennemførelse startede i maj 2016 med afslutning i foråret 2021

Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er foreløbig ca. 800 mio. kr.

Rolle: plan og proces indgik i projektledelsen under hele forløbet med særligt ansvar for beboerdialog, strategi og kommunikation i f.t. genhusning og løbende orientering.