Vælg en side

byrum

liethauns plads københavn

byrum

Byrum ovenpå underjordiske P huse i København giver nyt liv i byen

plan og proces stod for idegenerering og aktørinvolveringog  i udviklingen af nye byrum ovenpå underjordiske fulaautomatiske parkerings anlæg i København. plan og proces vandt konkurrencen om indretning af nye byrum sammen med Preben Skaarup Landskabsarkitekter tilbage i 2008 efter udbud og parallelopdrag.

Der er tale om tre vidt forskellige byrum og bymæssige kontekster: den store skala ved Leifsgade, hvor beboer- og erhvervsinteresser forenes i en lokal omsorg og social forståelse, de intime og nærmest musikalske rumdannelser ved Under Elmene, samt Nørre Allé, hvor det nye byrum måske mest er en bearbejdning af et transitareal til en rar og æstetisk kvalificeret plads foran den smukke kirke.

Vores hovedopgaver var ideudvikling og interessentinddragelse, samt på vegne af rådgiverteam og Kommune at gennemføre en vedkommende og intens borgerinddragelse blandt beboere og repræsentanter for lokale foreninger. Et spændende og udfordrende parallelforløb, hvor de tilknyttede interessentgrupper var mindst lige så forskellige som de tre projektområder.

Bygherre: Københavns kommune CAU
Team: Preben Skaarup Landskab og plan og proces
Projektforløb
: De tre projekter blev planlagt og gennemført delvist sideløbende gennem 2009 og 2010
Finansiering: Det samlede anlægsbudget udgjorde ca. 32 mio. kr. ekskl. moms.

plan og proces: Procesdesign, aktørinvolvering og facilitering.