Forsøgsprojekt – Energirenovering med dialog som redskab

, , ,
Forsøgsprojekt – Energirenovering med dialog som redskab

Energioptimering kan finansiere bo-kvalitet

Energirenovering med dialog som redskab er et Forsøgsprojekt under Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter. Det er et forsøgsprojekt der afdækker hvad der motiverer ejere og lejere til Energirenovering af private udlejningsejendomme. Der eksisterer et uudnyttet potentiale for en markant reducering af vores samlede miljøbelastning gennem energirenovering af private udlejningsejendomme. Dette potentiale kommer ikke i spil p.g.a. manglende incitamenter. Det er et problem for såvel ejere og lejere og i sidste ende for miljøet.

Dette forsøgsprojekt mundede ud i en publikation der formidler, der undersøger og afdækker incitamenter i relation til energirenovering af private udlejningsejendomme.

Den grundlæggende idé bag projektet er at udnytte fremtidens helt uundgåelige indsatser for at nedbringe boligers miljøbelastning til at optimere boligernes faciliteter og kvaliteter som ramme for menneskets sociale liv. Energirenovering bliver dermed sat i en ny og vedkommende sammenhæng.

Projektet anvender dialog som redskab til at afdække incitamenter til motivation af både ejere og lejere. Beboersamtaler om øget bokvalitet koblet med energirenovering har resulteret i udviklingen af 12 Energiarkitektoniske Koncepter. De sparede forbrugsudgifter fra energirenoveringen omsættes ikke til huslejenedsættelser, men aktiveres i ny og forbedret bokvalitet. Herved opnår lejerne en merværdi i forbindelse med energirenoveringen og udlejerne sikres økonomisk rentabilitet.

Gennem 2011 har en projektgruppe, bestående af arkitekter og energirådgivere undersøgt og afprøvet metoden for at afdække nye veje til energirenovering af private udlejningsboliger. Denne publikation beskriver processen fra idé til færdigt projekt, og resultaterne af tankerne bag udviklingsprojektet illustreres gennem de 12 cases.

Download publikationen her: