Vælg en side

byfornyelse

boligsocial energi renovering

Renovering af private udlejningsboliger – med dialog som redskab.

byfornyelses forsøg

Hvad motiverer ejere og lejere til energirenovering af privat udlejningsejendomme?

Gennem 2011 har en projektgruppe, bestående af arkitekter og energirådgivere undersøgt og afprøvet metoden for at afdække nye veje til energirenovering af private udlejningsboliger. Denne publikation beskriver processen fra idé til færdigt projekt, og resultaterne af tankerne bag udviklingsprojektet illustreres gennem de 12 cases.

Der eksisterer et uudnyttet potentiale for en markant reducering af vores samlede miljøbelastning gennem energirenovering af private udlejningsejendomme. Dette potentiale kommer ikke i spil p.g.a. manglende incitamenter. Det er et problem for såvel ejere og lejere og i sidste ende for miljøet.

Den grundlæggende idé bag projektet er at udnytte fremtidens helt uundgåelige indsatser for at nedbringe boligers miljøbelastning til at optimere boligernes faciliteter og kvaliteter som ramme for menneskets sociale liv. Energirenovering bliver dermed sat i en ny og vedkommende sammenhæng.

Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter og mundede ud i publikationen Energirenovering med dialog som redskab. 

Download publikationen her

Boligsocial energirenovering