Forsøgsprojekt – Energirenovering styrker parcelhusets arkitektur

, , , ,
Forsøgsprojekt – Energirenovering styrker parcelhusets arkitektur

Forsøgsprojektet afdækker motivationen for energirenovering af parcelhuset

plan og proces er forsøgsleder for et udviklingsprojket under byfornyelsesloven om energirenovering af parcelhuset. Med udgangspunkt 1032 parcelhuse i landets største grundejerforening i Skjoldhøjparken i Tilst ved Århus. Projektet sammenholder vedligeholdelse i en række cases med afdækning af motivationsfaktorer for energirenovering. Målet er at afkode hvad der kan motivere ejerne af landets ca. 1,1 mio parcelhuse til reduktion af energiforbruget.

Skjoldhøjparken er med sin volumen et godt eksempel område, bygget i perioden 1968 – 1978 og generelt renoveringsmoden. Området er tidligere udnævnt til ”fremtidens slum” men til trods herfor er beboerne tilfredse med at bo i området, som undergår et generationsskifte, med nye beboerprofiler.

Det viser sig at økonomi er en vigtig motivationsfaktor, men ikke den eneste!

Derfor er vores bud at energibesparelser skal gøres vedkommende og naturligt indtænkes som attraktioner, både i den daglige boligøkonomi med alt hvad den indeholder af vedligeholdelse, forbedringer, forbrug, forsikringer, renter, skat, ejendomsværdi mm, og måske især i forhold til dagligdagens booplevelse for den enkelte parcelhusejerfamilie.

Energirenoveringen er en oplagt løftestang til at højne parcelhusets arkitektoniske kvalitet.

Opdragsgiver: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (nu Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet)
Forfatter: plan og proces
Arkitekt: Seier+Sølvsten
Ingeniør: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
År: 2015

Download hele publikationen her