Vælg en side

når bogerne tager fat

byhaven i vils

I løbet at et år har en gruppe borgere i landsbyen Vils på Mors omdannet en byggetomt midt i byen til en frodig permakultur have til gavn og glæde for hele byen.

byfornyelse

Fra Byggetomt Til Frodigt Åndehul

En ny Byhave er vokset frem i landsbyen Vils på Mors. Den nye byhave er et byfornyelses forsøg under Boligstyrelsen som plan og proces gennemfører i samarbejde med CE Byfornyelse. Formålet med den nye Byhave er at afdække hvordan byggetomter i mindre byer kan danne ramme om fællesskabsdrevne Byhaver.

Byhave er skabt i samarbejde med beboerne i et forsøg på at vende udviklingen – fra fraflytning til nyt liv i byen, fra forfald og tomme huse til blomstrende frodige åndehuller, fra enhver er sig selv nærmest til fællesskab, fordi vi tror på at fællesskabet er de mindre byers redningsplanke.

Permakultur Thorshøj

byhaven i vils

Et Forsøgsprojekt Under Byfornyelsen

byhavens idé

Byhaven er tænkt som et Grønt FælledSkab (Fælled: en grønning vi er sammen om at forvalte). Tanken er at man kan engagere sig på forskelligt niveau med at planlægge-, dyrke-, forarbejde & producere- og spise i Det Grønne FælledSkab.

 

permakultur

Efter en mini studietur til Thorshøj Permakultur med interesserede borgere er interessen for permakultur principperne vakt. I Signes frodige have, hvor halm fra hønsene sørger for minimum af pleje af alle bede og langt de fleste planter er spiselige er det let at lade sig begejstre. Derfor laver vi en workshop med Birgit Rothmann som også laver et design for Byhaven.

byhaven i vils

Drift & Organisation

Byhaven er blevet til i kraft af en lille gruppe meget engagerede borgere, som udgør bestyrelsen i foreningen Byhaven i Vils. 

Projektperioden løb over 1 år. Nu plejes haven af lokale kræfter og står som stolt vidnesbyrd om borgernes engagement.

Inspireret af permakulturprincipperne indeholder Haven både et hygelbed og en stor variation af spiselige planter organiseret i små øér; en kastanjeø, en kålø, en krydder ø og en ø med bistader. De enkelte planteøer har hver sin ø ansvarlig, som har ansvar for pasningen. Haven er gennemskåret af et organisk stiforløb som leder ned til sportspladsen.

Forsøgsprojektet var en del af en områdefornyelse i Vils og modtog støtte af Boligstyrelsen.

Projektets afrapportering findes på Byfornyelsesdatabasen. Læs rapporten herunder.

Byhaven

udfordringen

Nedslidte ejendomme, som skræmmer
potentielle tilflyttere væk, rives ned og
erstattes af græsplæner, der ikke bidrager synderligt til bylivet. Byhaven i Vils er et forsøg på at skabe mere liv