Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

, , , ,
Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

I Fremtidens Etagebolig i Horsens drives fællesskabet af energibesparelser

plan og proces var udviklingskonsulenter og bygherrerådgivere på et banebrydende Byfornyelsesforsøg – Fremtidens Etagebolig, Vestergade i Horsens. I samarbejde med en visionsgruppe har plan og proces udviklet det bærende koncept for Fremtidens Etagebolig.  Fokus har været at udvikle et bæredygtigt udlejningsbyggeri med energioptimering som omdrejningspunkt for en høj grad af fællesskab. Stadig flere voksne bor alene, og social isolation er et stigende problem for det moderne bymenneske. Fremtidens Etagebolig udfordrer boligen som mødested og introducerer en halvoffentlig bufferzone mellem boligen og gaden. Det traditionelle trapperum er afløst af et stort atrium med fremskudte adgangsveje og masser af plads til fællesaktiviteter. De ekstra omkostninger, der er forbundet med opprioriteringen af fællesarealer og fællesfaciliteter, finansieres bl.a. gennem energitekniske og miljømæssigt bæredygtige løsninger. Reduktion af de adfærdsbetingede boudgifter finansierer således fællesskabet.

Fremtidens Etagebolig introducerer et nyt kommunikationsmodul. Udover at eksponere udgifter til og status på vand, varme og el fungerer det modulet samtidigt som internt dialogredskab. Momentan aflæsning af forbrugsudgifter anvendes bl.a. til reel, månedsvis afregning gennem varierende husleje.

Samtidig etableres en helt ny organisationsmodel, hvor lejeren får et større ansvar for ejendommens drift, og hvor bidrag til fællesskabet reducerer boligudgiften.

Opdragsgiver: Horsens Kommune
Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard
Arkitekter: Arkitema
Projektforløb: Byggeriet blev afleveret 2012, evalueringsperiode frem til 2015
Finansiering: Udviklingsøkonomi 9,2 mio.kr. Byggesum 63,3 mio.kr.
Projektet blev støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

plan og proces: Udviklingskonsulenter med ansvar for ideudvikling og initiering af forsøgselementer, varetagelse af samarbejdsrelationer og kontakt til Socialministeriet, samt styring af den kontinuerlige udviklingsproces i planlægning og gennemførelse. Bygherrerådgivning under udførelsen.