Gårdhavehusene i Albertslund Vest renoveres med omfattende beboerinddragelse

,
Gårdhavehusene i Albertslund Vest renoveres med omfattende beboerinddragelse

Gårdhavehusene i Albertslund vest renoveres med beboerne i centrum

plan og proces sammen med ARKITEMA og Alectia i 2014 vandt konkurrencen om totalrådgivning ved renovering af 456 Gårdhavehuse i Albertslund Vest. Herefter indledte vi en omfattende inddragelsesproces med nogle meget engagerede og ressourcestærke beboere. Efter et indledende beboermøde med ca. 500 aktive beboere, deltog over 120 mennesker i en række inspirerende temagruppeforløb. Resultatet blev afleveret til byggeudvalget i juni 2014 i form af indstillinger til det videre forløb og indhold. Indstillingerne blev ligeledes præsenteret på et nyt særdeles velbesøgt beboermøde. Gårdhavehusene skal igennem en renovering, hvor kun tag og de tunge ydervægge bliver stående. Det betyder at der er rig lejlighed til at overveje indretning, materialevalg foruden udformning af udearealer i hele bebyggelsen. Efter nogle opbremsninger i forløbet pga. uafklarede økonomiske forhold var der i februar 2016 licitation i fagentrepriser for 1. etape, bestående af 257 boliger, og byggepladsen opstartede i august 2016, hvor også genhusning af beboerne begyndte.

Renoveringen i gårdhusene i Albertslund Vest startede i sommeren 2016 i Kastanjens Kvarter. Herefter følger kvartererne Æblens Kvarter og senere Havrens Kvarter.

I foråret 2021 afsluttes de sidste ombygninger i Margerittens Kvarter.

Følg renoveringen her

Bygherre: Albertslund Boligselskab og Vridsløselilles Andelsforening v. BoVest.
Team: Arkitema, Alectia, plan og proces.
Projektforløb: Den fysiske gennemførelse starter i maj 2016 med afslutning i foråret 2021
Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er foreløbig ca. 800 mio. kr.

plan og proces er underrådgiver til ARKITEMA og indgår i projektledelsen under hele forløbet med særligt ansvar for beboerdialog, strategi og kommunikation i f.t. genhusning og løbende orientering.