Vælg en side

byrum

leifsgade i København

byrum

Lommepark med byliv

plan og proces vandt i samarbejde med Preben Skaarup landskabsarkitekter Konkurrencen om Lommepark på Litauens Plads i 2010. Et typisk eksempel på den stadig mere centrale rolle, som dialogprocessen spiller i designprocessen.

Udover kommunens ønsker og krav til Lommeparkens udformning, bæredygtighedsprofil og trafikafvikling, deltog en lang række ”professionelle” og ressourcestærke interessenter. Skole, kirke, settlementet, almene boligorganisationer, ejerforeninger og daginstitutioner havde tilsyneladende modsatrettede ønsker for stedets fremtid.  I en åben, positiv og fremadrettet dialogproces lykkedes at skabe grundlaget for i et fremtidssikret byrum. 

Bygherre: Københavns Kommune CAU
Team: Preben Skaarup Landskab og plan og proces.
Projektforløb:  Projektet blev planlagt og gennemført gennem 2010 og 2011.
Finansiering: 5 mio. kr. ekskl. moms. 
plan og proces: Procesdesign, aktørinvolvering og facilitering.