Lommepark som grønt åndehul i byen

,
Lommepark som grønt åndehul i byen

Lommepark på Litauens Plads i København er udviklet sammen med områdets beboere

plan og proces vandt i samarbejde med Preben Skaarup landskabsarkitekter Konkurrencen om Lommepark på Litauens Plads i 2010. Denne Lommepark er et typisk eksempel på den stadig mere centrale rolle, som dialogprocessen spiller i designprocessen. Udover kommunens ønsker og krav til Lommeparkens udformning, bæredygtighedsprofil og trafikafvikling, deltog en lang række ”professionelle” og ressourcestærke interessenter. Skole, kirke, settlementet, almene boligorganisationer, ejerforeninger og daginstitutioner havde tilsyneladende modsatrettede ønsker for stedets fremtid. Konkurrencens offentlige faser var en velovervejet balancegang. Udtrykte behov og ønsker fra disse ressourcestærke deltagere mødte knap så velformulerede drømme fra ”menige” Vesterbroborgere. I en åben, positiv og fremadrettet dialogproces lykkedes at skabe grundlaget for i et fremtidssikret byrum. Det grundlagde både beboeres og andre interessenters ejerskab til stedet.

Bygherre: Københavns Kommune CAU
Team: Preben Skaarup Landskab og plan og proces.
Projektforløb:  Projektet blev planlagt og gennemført gennem 2010 og 2011.
Finansiering: 5 mio. kr. ekskl. moms. plan og proces: Procesdesign, aktørinvolvering og facilitering.