Vælg en side

områdefornyelse

Brædstrup på sporet

plan og proces har sammen med Horsens kommune og aktive borgere i Brædstrup afholdt Byværksted, udarbejdet et Byfornyelsesprogram, anlagt en Byhave og afholdt workshops om bl.a. ny ungdomsplads.

områdefornyelse

Planlægning, Byfornyelsesprogram & Gennemførelse

plan og proces skrev ansøgningen som udløste byfornyelsesmidler til gennemførelse af områdefornyelse i Brædstrup for Horsens kommune samt udarbejdede et Byfornyelsesprogram for Brædstrup midtby med udgangspunkt i en aktiv inddragelsesproces af byens borgere og andre lokalt baserede interessenter.

Samlet budget: 18 mio.

fokus

Byfornyelse & Borgerinddragelse i planlægningsfasen

byværksted

Som opstart på hele processen var 100 aktive Brædstrupborgere samlet til et Byværksted med idéudvikling, dialog og samskabelse.

Byværkstedet var organiseret omkring 4 aktive workshops med temaerne: Byrum, Byliv, Børneliv og Byhave, som hver kortlagde udfordringer og potentialer.

Byværkstedets overordnede formål var at indsamle borgernes ønsker for områdefornyelse Brædstrup og byens udvikling, samt at få nedsat arbejdsgruppen, der kunne fungere som borgenernes stemme i den videre proces.

 

arbejdsgruppen

Her blev nedsat en arbejdsgruppe til at kvalificere og prioritere indsatsen.

  • Banestien, Firkløverstien & Folkeparken
  • Banetorvet, Dommertorvet & Søndertorv
  • Hovedgaden & Byens indgange
  • Ungdomspladsen & Små sikre succeser

Arbejdsgruppens arbejde blev præsenteret på et borgermøde i november 2017, hvorefter det endelige program blev færdigt og vedtaget i 2018.

 

 

byhaven

Når borgerne tager fat

Med god planlægning, massiv opbakning og en masse knofedt skabte knap 30 børn og voksne en levende byhave med rullegræs, rustikke legeredskaber og frodige plantekasser på bare én dag.

byhaven

Områdefornyelser er ofte en lang proces, fra ansøgningen er sendt og pengene er bevilliget til byfornyelsesprogrammet er godkendt og projekterne kan gennemføres. Det kan være svært at holde motivationen blandt de involverede borgere. Derfor blev Byhaven etableret som det første symbol på den forandreing der er undervejs i Brædstrup. Byhaven blev planlagt på Byværkstedet og gennemført så snart Byfornyelsesprogrammet var godkendt i byrådet.