Udsat boligområde med godt naboskab

,
Udsat boligområde med godt naboskab

Social og forebyggende indsats i Varbergparken i Haderslev

Varbergparken i Haderslev var et Udsat Boligområde med en udfordrende bygningsmasse og beboersammensætning, men også mange ressourcer og potentialer. Massive problemer havde præget området og resulteret i en plads på regeringens ghetto liste. Vi valgte at betegne Varbergparken som et socialt udfordret og udsat boligområde i arbejdet med en Helhedsplan for en social og forebyggende indsats. Helhedsplanen har fokus på en aktiv erhvervsindsats, opbygning af social kapital og fokus på det gode naboskab. Indsatsen rettes primært mod områdets unge og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og som er langt fra arbejdsmarkedet.

Ansættelse af en JOBCUP har hjulpet mange unge til at få fodfæste på arbejdsmarkedet gennem tæt kontakt til både de unge og til byens virksomheder. Der har været tale om en ubetinget succes: Ikke alene er der formidlet over 40 jobs, som sideeffekt var antallet af lovovertrædelser i lokalområdet i 2008 faldet til 36 % af tallet i 2007. [spice] er en cateringvirksomhed, som oplærer kvinder til det danske arbejdsmarked gennem den daglige drift. Det er tanken at kvinderne skal overtage virksomheden på markedsvilkår efter endt projektperiode. Varbergparken er godt på vej til at blive et af de boligområder, som magter at vende en negativ spiral til en succeshistorie gennem en udviklingsproces fra udsat boligområde og utryg ghetto til et levende og velfungerende byområde med egne kvaliteter og positiv identitet.

Opdragsgiver: Haderslev Andels Boligforening
Finansiering: Landsbyggefonden, HAB og Haderslev Kommune
Projektforløb: 2007– 2012

plan og proces: Koncipist og ideudvikling, ekstern proces- og projektledelse