Vælg en side

udsatte boligområder

varbergparken i haderselv

Social og forebyggende indsats – en erhvervsrettet indsats, med stor social effekt

almene boliger

Udsat boligområde med et godt naboskab

Massive problemer havde præget området og resulteret i en plads på regeringens ghetto liste, men Varbergparken rummede også mange ressourcer og potentialer. 

Gennem opbygning af social kapital og fokus på det gode naboskab blev der i projekt perioden formidlet over 40 jobs, antallet af lovovertrædelser faldt med 36 % og den socialøkonomiske cateringvirksomhed [spice] beskæftigede en del af de kvinder, som var længst fra arbejdsmarkedet.

Opdragsgiver: Haderslev Andels Boligforening
Finansiering: Landsbyggefonden, HAB og Haderslev Kommune
Projektforløb: 2007– 2012
plan og proces: proces- og projektledelse