Vælg en side

byfornyelses forsøg

Nye veje til naturen

Projektets mål har været at udvikle dialog- og argumentationsmodeller for lokale frivillige aftaler mellem lodsejere og borgere om adgang til naturen i ellers lukkede områder i det åbne land.

baggrund 

Adgang til naturen er en afgørende faktor for det gode liv 

Veje til Naturen er et samskabelsesprojekt, hvor borgerinddragelse og engagementsopbygning har fyldt rigtig meget.

Forsøgsprojektet er gennemført som forløber for en områdefornyelse i Houe, Tørringhuse og Klinkby. Efter et indledende informationsmøde for Borgerforeningen, et offentligt borgermøde, hvor projektets tanker og ideer blev fremlagt, blev der nedsat en arbejdsgruppe af borgere og lodsejere til at konkretisere og realisere projektet.

Indledningsvis mødte projektet del del modstand fra lodsejere som ønskede at åbne op for adgange til deres jorde.

Det lykkedes dog tidligt i processen at skabe et stort engagement hos mange borgere, og stiens endelige forløb skyldes i en vis grad lokale ildsjæle med gode relationer til to af de grundejere, der lagde jord til projektet. 

Forsøgs projektet Veje til Naturen er gennemført i 2019 og støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Afrapporteringen kan findes på Byfornyelsesdatabasen. Læs den herunder >> 

nye veje til naturen

udfordring

Hvordan etableres offentlig adgang til naturen via private lodsejeres jord?

problemstilling

Adgang til naturen er mange steder under præs og selv for beboere i landområderne kan det være en udfordring.

Dette projekt fokuserer på frivillige aftaler om offentlig adgang gennem private lodsejeres jord.

løsning

xxx

 

erfaring

Arbejdsdagen endte som en festdag, med stor opbakning. Mange borgere, der typisk ikke deltager i møder, vil gerne kommer når der skal udføres et praktisk stykke arbejde.