Vælg en side
Forsøgsprojekt – Fra byggetomt til frodig Byhave

Forsøgsprojekt – Fra byggetomt til frodig Byhave

når bogerne tager fat

byhaven i vils

I løbet at et år har en gruppe borgere i landsbyen Vils på Mors omdannet en byggetomt midt i byen til en frodig permakultur have til gavn og glæde for hele byen.

byfornyelse

Fra Byggetomt Til Frodigt Åndehul

En ny Byhave er vokset frem i landsbyen Vils på Mors. Den nye byhave er et byfornyelses forsøg under Boligstyrelsen som plan og proces gennemfører i samarbejde med CE Byfornyelse. Formålet med den nye Byhave er at afdække hvordan byggetomter i mindre byer kan danne ramme om fællesskabsdrevne Byhaver.

Byhave er skabt i samarbejde med beboerne i et forsøg på at vende udviklingen – fra fraflytning til nyt liv i byen, fra forfald og tomme huse til blomstrende frodige åndehuller, fra enhver er sig selv nærmest til fællesskab, fordi vi tror på at fællesskabet er de mindre byers redningsplanke.

Permakultur Thorshøj

byhaven i vils

Et Forsøgsprojekt Under Byfornyelsen

byhavens idé

Byhaven er tænkt som et Grønt FælledSkab (Fælled: en grønning vi er sammen om at forvalte). Tanken er at man kan engagere sig på forskelligt niveau med at planlægge-, dyrke-, forarbejde & producere- og spise i Det Grønne FælledSkab.

 

permakultur

Efter en mini studietur til Thorshøj Permakultur med interesserede borgere er interessen for permakultur principperne vakt. I Signes frodige have, hvor halm fra hønsene sørger for minimum af pleje af alle bede og langt de fleste planter er spiselige er det let at lade sig begejstre. Derfor laver vi en workshop med Birgit Rothmann som også laver et design for Byhaven.

byhaven i vils

Drift & Organisation

Byhaven er blevet til i kraft af en lille gruppe meget engagerede borgere, som udgør bestyrelsen i foreningen Byhaven i Vils. 

Projektperioden løb over 1 år. Nu plejes haven af lokale kræfter og står som stolt vidnesbyrd om borgernes engagement.

Inspireret af permakulturprincipperne indeholder Haven både et hygelbed og en stor variation af spiselige planter organiseret i små øér; en kastanjeø, en kålø, en krydder ø og en ø med bistader. De enkelte planteøer har hver sin ø ansvarlig, som har ansvar for pasningen. Haven er gennemskåret af et organisk stiforløb som leder ned til sportspladsen.

Forsøgsprojektet var en del af en områdefornyelse i Vils og modtog støtte af Boligstyrelsen.

Projektets afrapportering findes på Byfornyelsesdatabasen. Læs rapporten herunder.

Byhaven

udfordringen

Nedslidte ejendomme, som skræmmer
potentielle tilflyttere væk, rives ned og
erstattes af græsplæner, der ikke bidrager synderligt til bylivet. Byhaven i Vils er et forsøg på at skabe mere liv

Lommepark som grønt åndehul i byen

Lommepark som grønt åndehul i byen

byrum

leifsgade i København

byrum

Lommepark med byliv

plan og proces vandt i samarbejde med Preben Skaarup landskabsarkitekter Konkurrencen om Lommepark på Litauens Plads i 2010. Et typisk eksempel på den stadig mere centrale rolle, som dialogprocessen spiller i designprocessen.

Udover kommunens ønsker og krav til Lommeparkens udformning, bæredygtighedsprofil og trafikafvikling, deltog en lang række ”professionelle” og ressourcestærke interessenter. Skole, kirke, settlementet, almene boligorganisationer, ejerforeninger og daginstitutioner havde tilsyneladende modsatrettede ønsker for stedets fremtid.  I en åben, positiv og fremadrettet dialogproces lykkedes at skabe grundlaget for i et fremtidssikret byrum. 

Bygherre: Københavns Kommune CAU
Team: Preben Skaarup Landskab og plan og proces.
Projektforløb:  Projektet blev planlagt og gennemført gennem 2010 og 2011.
Finansiering: 5 mio. kr. ekskl. moms. 
plan og proces: Procesdesign, aktørinvolvering og facilitering.

Byrum giver byliv

Byrum giver byliv

byrum

liethauns plads københavn

byrum

Byrum ovenpå underjordiske P huse i København giver nyt liv i byen

plan og proces stod for idegenerering og aktørinvolveringog  i udviklingen af nye byrum ovenpå underjordiske fulaautomatiske parkerings anlæg i København. plan og proces vandt konkurrencen om indretning af nye byrum sammen med Preben Skaarup Landskabsarkitekter tilbage i 2008 efter udbud og parallelopdrag.

Der er tale om tre vidt forskellige byrum og bymæssige kontekster: den store skala ved Leifsgade, hvor beboer- og erhvervsinteresser forenes i en lokal omsorg og social forståelse, de intime og nærmest musikalske rumdannelser ved Under Elmene, samt Nørre Allé, hvor det nye byrum måske mest er en bearbejdning af et transitareal til en rar og æstetisk kvalificeret plads foran den smukke kirke.

Vores hovedopgaver var ideudvikling og interessentinddragelse, samt på vegne af rådgiverteam og Kommune at gennemføre en vedkommende og intens borgerinddragelse blandt beboere og repræsentanter for lokale foreninger. Et spændende og udfordrende parallelforløb, hvor de tilknyttede interessentgrupper var mindst lige så forskellige som de tre projektområder.

Bygherre: Københavns kommune CAU
Team: Preben Skaarup Landskab og plan og proces
Projektforløb
: De tre projekter blev planlagt og gennemført delvist sideløbende gennem 2009 og 2010
Finansiering: Det samlede anlægsbudget udgjorde ca. 32 mio. kr. ekskl. moms.

plan og proces: Procesdesign, aktørinvolvering og facilitering.