Rådgivning

plan og proces arbejder med bruger- og beboerinddragelse, ud fra en vision om at skabe bedre boliger og byer.

Vores kunder er typisk kommuner og almene boligforeninger og vi arbejder ofte som underleverandør til arkitekter og ingeniører.

Projektudvikling, procesdesign, inddragelse og samskabelse i byudvikling, byfornyelse og i udviklingen af almene boligområder har været plan og proces kernekompetence siden firmaet blev grundlagt i 2005.

Vores faglige fokus spænder fra det strategiske udviklingsarbejde, koordinering af tværfagligt samarbejde mellem myndigheder, rådgivere og brugere, udarbejdelse af proces- og organisationsdesign til inddragelse af relevante aktører og udvikling af konkrete projekter.

plan og proces arbejder med afsæt i vores arkitektfaglige baggrund og forståelse for samspillet mellem byggeriets aktører. Det betyder at input fra brugerprocessen kan oversættes- og bruges direkte i projektarbejdet, samtidig med at vi er brugernes garant for at blive hørt og få indflydelse.

YDELSER

Plan

Lokalplaner
Udviklingsplaner
Helhedsplaner
Designmanualer
Analyser
Planloven

Proces

Aktørinvolvering
Procesdesign
Facilitering
Interessentanalyse
Kommissorium
Organisationsdesign

Strategi

Projektledelse
Designprocesser
Konceptudvikling
Forsøg & udvikling
Konkurrencer
Innovation

Byudvikling

Projektudvikling
Partnerskaber
Kvartersdannelse
Gader
Klima
Byrum

Almene boliger

Arkitektur
Stedsidentitet
Helhedsplaner
Beboerdemokrati
Beboerinddragelse
Landsbyggefonden

Byfornyelse

Byfornyelsesloven
Bygningsfornyelse
Områdefornyelse
Friarealsforbedring
Byfornyelsesforsøg
Beboerinddragelse