Vælg en side

Hvad skal der til?

For at skabe sammenhængende byer, hvor såkaldte ghettoer ikke er isolerede ø’er, men rent faktisk bidrager til byens udvikling.

Det spørgsmål giver vi vores bud på, når vi sammen med Vandkunsten, Schønherr landskab og sbs fremlægger vores bud på en helhedsplan for Stengårdsvej i Esbjerg frem til 2020.

De udsatte boligområder er ofte karakteriseret ved at være isolerede områder. Områder der lukker sig om sig selv, med dårlig forbindelse til de øvrige byområder såvel fysisk som mentalt. Det gælder også Stengårdsvej.

Vi ser klart en strategisk udviklingsplan som et logisk paradigmeskift. Fra symptombehandling til nødvendig erkendelse af kompleksiteten i udfordringerne  i de udsatte boligområder. Problematikkerne kan ikke udelukkende løses indenfor matriklen blandt de nuværende beboere. Det kræver også involvering og engagement fra omgivelserne, byen, institutioner og erhvervslivet.

Vi mener at en strategiske udviklingsplan skal flytte området.Fra isoleret, forkætret bydel til en aktiv del af byen. Derfor vil vi være mindst lige så opmærksom på, hvad Stengårdsvej kan bidrage med til byens udvikling, som hvad byen kan gøre for Stengårdsvej. Denne tilgang er en brandings proces af både by og område. Og i sidste ende være identitetsskabende og påvirke beboernes selvopfattelse.

Esbjerg er udvalgt som ét af tre pilotprojekter i Realdanias kampagne By i balance. Visionen er, at det udsatte boligområde over tid omdannes til et velfungerende bykvarter i sammenhæng med den omkringliggende by. Esbjerg Kommune og boligforeningen Ungdomsbo har i samarbejde med Realdania udbudt opgaven om at udarbejde en strategisk udviklingsplan for området.

Læs mere om By i balancer her
Læs mere om vores tilgang til beboerinddragelse i den almene sektor her