Vælg en side

Pia Høyer er tilbage som parter i plan og proces

Pia Høyer var medstifter af plan og proces i 2005 og del af virksomheden frem til 2013. Nu er hun tilbage som arkitekt, proceskonsulent og partner.

Efter endt uddannelse i Master i Bygherrens Værdiskabelse søgte Pia Høyer nye græsgange og testede den nyeerhvervede viden blandt rådgiververdenens største aktører – MOE og Arkitema, hvor Pias primære rolle var tilbudsskrivning, procesdesign, planlægning og strategi  inden for den almene boligsektor.

Pia har blandt andet være tilbudsleder på følgende sager, med positivt udfald:

  • Hedemarken, Albertslund, Udarbejdelse af Helhedsplan og renovering af 918 boliger. (2015)
  • Solbjerg Have, renovering af den integrerede bebyggelse med 328 almene boliger, et plejehjem, beskyttede boliger og børneinstitutioner. (2014)
  • Albertslund Vest, Renovering af 465 boliger (2013)
  • Vision Vestergade, Ikast-Brande Kommune – brugerinddragelse og udarbejdelse af byggeprogram (2013)
  • Morbærhaven Albertslund, Renovering af 1.063 ungdomsboliger (2013)

Herudover har Pia deltaget i tilrettelæggelse og gennemførelse af omfattende brugerproces i.f.m. realisering af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby (2015).

Efter nogle år blandt byggebranchens mastodonter bliver det skønt at komme hjem til plan og proces. Her kan jeg koncentrere mig om min passion for, at sætte mennesket i centrum for arkitekturen, i en mindre og mere intim kontekst.

I plan og proces skal Pia tilrettelægge og gennemfører værdiskabende inddragelsesprocesser, der kvalificerer bygherrer, beboere og rådgiverteam til fælles ståsted og ejerskab gennem innovation, læring og forankring.