Vælg en side

plan og proces blev sammen med Skaarup Landskab, sbs byfornyelse og MFH Consulting prækvalificeret af Realdania til konkurrencen Vestkysten viser vejen i begyndelse af juli.

Nu har vi så fået endelig besked om, hvor vi skal kigge hen! Teamet skal udarbejde forslag til strategisk, fysisk udviklingsproces for Klitmøller og Nr. Vorupør, hvilket vi selvfølgelig glæder os til. De to øvrige teams ledes af Arkitema og Sangberg.

Klitmøller og Nr. Vorupør er lidt som tveæggede tvillinger, både ens og forskellige. Klitmøller som den megabrandede surfer metropol, mens Nr. Vorupør i højere grad kendes som feriemål for familier og butikker. Traditionelt har de to byer da også tidligere haft travlt med at distancere sig fra hinanden.

I det hele taget ligger der såvel en udfordring som et stort potentiale i at skabe balance, ligeværdighed og gensidig afhængighed mellem de to destinationer. Vi tror på, at man skal se dem som en tveægget tvillingedestination med en storslået natur foran, bagved og imellem sig.

Social, kulturel og økonomisk bæredygtighed for byernes indbyggere og erhverv er en forudsætning for både byernes overlevelse og den autentiske, helstøbte oplevelse for besøgende. Lokal inddragelse, potentialeafdækning og selvforståelse i en kommende udviklingsproces er derfor afgørende for øvrige initiativers succes. Med os som rådgivere er det en prioriteret opgave hurtigt at identificere eksisterende netværk, foreninger og enkeltressourcer som sparringspartnere, videnspersoner og kvalitetscontrollere i et operationelt Fællesråd.

På Realdanias hjemmeside kan du læse mere om Vestkysten Viser Vejen